Noga Edri
י', י"א, י"ב
שיעור
אנגלית

מטרות

מטרה חינוכית: חשיבה ביקורתית על שני סיפורי הבריאה ופירושם.
מטרת תוכן: הכרת שני סיפורי הבריאה ושתי הדמויות הנשיות בספר בראשית, התמצאות בטקסט תנכ"י באנגלית.

פתיחה (5 דק')

5 דק

שקופית מס’ 2 במצגת:

דיון על ההבדלים בין שני הציטוטים המובאים במצגת.

הצגת נושא השיעור, והפעלת ידע קודם בנושא.

גוף (25 דקות)

שקופית 3

הצגת שני סיפורי הבריאה מתוך הטקסט התנכי מפרק א’ וב’ מספר בראשית.

דיון קצר בהבדלים בין שני הסיפורים

שקופית 4:

דיון בכיתה על התמונה, תוך כדי התייחסות לטקסט שמעליה בהקשר לשני הקטעים שקראנו בשקופית הקודמת והתאמת הדמות לתמונה.

 

סיכום (15 דק')

מטלת כתיבה אישית: כתיבת פסקת השוואה בין שתי הדמויות הנשיות בספר בראשית. לעודד להשתמש בציטוטים. מומלץ להקרין את שקופית מס’ 3 תוך כדי הכתיבה.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על