oren.t
מדעים

מטרות

סרטונים, פעילויות וניסויים במדעים - מכון דוידסון

פתיחה (5 דק')

גוף (0 דקות)

סיכום (5 דק')

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על