shiraperetz
ו'
דף עבודה
תנ"ך

מטרות

הבנת החומר הנלמד, על יהושוע פרק ב'

פתיחה (20 דק')

יהושע היה מנהיג דגול, הוא פחד מהמעמד אך ידע אותו, ה’ ביקש ממנו כמה דברים והם:                                  1. לשמור על התורה שלימד אותו משה.                                                                                                    2. שהשבטים יגעו לארץ כנען, אך לפני זה יעברו את הירדן.                                                                    3.שיאמין בדרכו, במה ש-ה’ עושה.

ובכן בפרק ב’ בספר יהושע מסופר כי שני מרגלים יעברו לירחו בכדי לתור את הארץ, ולפגוש את רחב הזונה, רחב הייתה אשת זנות, היא הייתה מייבאת את האוכל להאנשים ששהתגוררו בתוך יריחו, היא ידעה המוני סודות מוסתרים. שני המרגלים מגיעים ליריחו הם תרו את הארץ והגיעו לביתה של רחב, רחב הגיעה בדיוק למה הגיעו דווקא אליה. רחב קיבלה אותם,היא שאלה אותם למה באו לכאן, היא אמרה להם ששמעו עליהם בכל יריחו על פתיחת ים סוף, על עשר במכות ש-ה’ עשה לפרעה ולמצרים, פתאום הגיעו שני אנשי המלך אשר שמעו שמועה ששני אנשים לא מיריחו הגיעו לכאן, רחב החביאה את שני המרגלים בפשתני העץ, אמרה לשליחי המלך שהם אכן הגיעו שני אנשים שלא זיהתה, היא אמרה לשליחי המלך שאם ירוצו מהר ישגו אותם לפני סגירת השער, המרגלים ירדו שוב לביתה ושילשלה להם חבל אדום מהחלון ביתה, הם אמרו לה שתשאיר שם את החבל ואמרו לה שתעלה את בני משפחתה ואת כל מי שרוצה שישאר מוגן בביתה, בעת כיבוש יריחו.                                                    רחב נתנה למרגלים עצות לדרך, ומבקשת שיעמדו במספרים תנאים אלו:                                                        1. בזמן הכיבוש שלא יהרגו את בני משפחתה.                                                                                            2. שישבעו לה שיקימו את הבטחתם.                                                                                                        3. לברוח לכיון הנגדי אל ההר ולהסתתר ורק ביום השלישי לחזור למחנה.

גוף (45 דקות)

לפניכם 10 שאלות, העתיקו אותם למחברת וענו.

  1. מה תפקידם של המרגלים?
  2. מה היה מצב רוחם של תושבי יריחו לפי דברי רחב?- צטטו
  3. חשבו וכתבו מדוע חשוב לדעת את מצב רוחו של האויב?
  4. היכן החביאה רחב את המרגלים?- צטטו
  5. איך הטעתה רחב את שליחיו של המלך?
  6. מה דרשה רחב מהמרגלים?
  7. מדוע השביעה רחב את המרגלים?
  8. באילו 2 הזדמנויות החביאה רחב את המרגלים?
  9. למה התכוונו 2 מרגלי יהושוע כשאמרו ”כי נתן ה’ בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו”?
  10. מה משמעות הפסוק “ותורידם בחבל בעד החלון כי היה ביתה בקיר חומה, ובחומה היא יושבת”?

סיכום (25 דק')

לסיכום, חשבו וענו באצבע האם המהלך שעשתה רחב בכדי להציל את בני משחתה היה אגויסטי? אם כן- הסבירו מדוע, אם לא- הסבירו מדוע.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על