roni danon
ד'
תנ"ך

מטרות

התלמידים ילמדו את סיפור נח - ספר בראשית פרקים ו' + ז'
התלמידים יבחינו בין מעשים טובים למעשים לא טובים
התלמידים ילמדו על המושג מידה כנגד מידה
התלמידים ילמדו שכאשר עושים מעשים טובים ה' מזכה אותנו ואם עושים מעשים רעים נענשים

פתיחה (5 דק')

בפתיחת השיעור נסביר לתלמידים כי השיעור ילמדו סיפור תנ”כי מספר בראשית, סיפור תיבת נח.

נתחיל במשחק קצר, ניצור טבלה על הלוח ובה שתי עמודות- מעשים טובים ועמודה נוספת מעשים לא טובים

כל תלמיד יקבל משפט ובו מקרה של מעשה טוב או מעשה רע ויצטרך להדביק בעמודה הנכונה.

התחלה חוויתית אשר תחבר את התלמידים לשיעור

גוף (35 דקות)

קריאת הסיפור ופירוש.

נקרין על הלוח את שירו של מתי קספי “נח” כדי ליצור הבנה טובה יותר לסיפור ובנוסף לשמור על ריכוז של התלמידים וחיבור לעולמם. הוספת השיר מהווה חיבור לדיסיפלינה אותה אנו לומדות- ספרות.

נשאל את התלמידים מה למדו מהסיפור כדי לוודא הבנה.

לאחר מכן, נדבר על מידה כנגד מידה, נראה לתלמידים כי משה עשה מעשים טובים ולכן ה’ הציל אותו ואת משפחתו ואילו שאר ביני ישראל אשר עשו מעשים לא טובים, נהרגו במבול. נשאל את התלמידים על מצבים מחיי היום יום שלהם, בהם עשו מעשים טובים ותוגמלו על כך, לעומת זאת מצבים בהם עשו מעשים לא טובים ונענשו על כך.

 

סיכום (5 דק')

נסכם את השיעור והנעשה בו. לאחר מכן, נסיים בסיום חוויתי עם סרטון של סבא טוביה אשר מציג את סיפור התנך כחוויה נעימה ונגישה לתלמידים.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על