braah
ז'
מדעים

מטרות

התלמידים יכירו את סיפור נח וסוגי החיות שהיו בתיבה
התלמידים יוכלו להתאים את סוגי החיות לקבוצות שונות
התלמידים ילמדו את התכונות שמאפיינות את סוגי החיות השונות

פתיחה (10 דק')

קודם כל אני מסבירה במילים שלי בעל פה את הסיפור של תיבת נוח וארחיב קצת על סוגי החיות שעלו איתו לתיבה ולהסביר להם מה המהות של דרישת אלוהים מנוח להעלות לתיבה מכל סוג זכר ונקבה, זאת אומרת שהתלמידים יבינו שאלוהים התכוון להציף את העולם במבול מים והחיים ימשיכו רק מבעלי החיים שנמצאים על תיבת נוח מעכשיו והלאה. מצד שני אני מסבירה לתלמידים את הצד המדעי בכל מה שקשור לסוגי החיות ולקבוצות שהן מחולקות כגון: חסרי חוליות שאליהן משתייכים חקרים, סרטנים, רכיכות ואלמוגים ובעלי חוליות שאליהן משתייכים זוחלים, דו חיים, יונקים,דגים ועופות.

גוף (30 דקות)

אחרי שהסברתי לתלמידים בכללי על תיבת נוח ועל סוגי החיות השונים אנחנו מתחילים עכשיו משימה לפיה נחלק כל שלוש תלמידים לקבוצה נפרדת ונתן להם דפי עבודה שכתוב עליהן מראש סוגי קבוצות החיות( בעלי חוליות וחסרי חוליות והחיות המשתייכות אליהן) עם תמונות קטנות של כמה חיות זכר ונקבה, ואבקש מהם להתאים כל זוג חיות לקבוצה שהוא שייך לה.

אחרי שיסיימו את שלב המיונים, אבקש מכל קבוצה להוציא נציג ללוח  ויסביר על איזה תכונות של החיות הסתמך הוא וקבוצתו במיון שלהם, וככה אני תוך כדי אוכל להסביר להם על התכונות שעוזרות לנו להבדיל בין סוגי החיות כמו: בעלי חוליות או לא, גרים במים או ביבשה וכו’.

 

סיכום (5 דק')

נסכם את השיעור אני והתלמידים ונדבר על מה למדו חדש מהשיעור ואציג בפניהם סרטון קטן שמסביר בפשטות על סיפור תיבת נח שיטמיע את הסיפור בראש של התלמידים.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על