מעיין ספיר
ב'
שפה, חינוך

מטרות

1. התלמידים יחוו דעה על כותרת השיר וקישורה לשיר. 2. התלמידים יקבעו ויבינו את חוקי הדו-שיח.

פתיחה (10 דק')

אבקש משני תלמידים להגיע לקדמת הכתה. כל אחד מהתלמידים יקבל פתק ובו משפטים כאשר המשפטים ממוספרים ב1 ו-2. כל תלמיד בתורו יקריא את המשפט הכתוב (תלמיד ראשון (בן) יהיה מס’ 1 והשניה (בת) מס’ 2).

אשאל את התלמידים האם השיחה שהתנהלה בין שני התלמידים הייתה שיחה מכובדת?

גוף (30 דקות)

התלמידים יקראו את השיר בקריאה דמומה.
אקריא את השיר ואעלה שאלות לדיון כתתי.

אשאל את התלמידים כמה דוברות יש בשיר? איך קוראים להן? וכיצד אנו יודעים זאת?
האם כותרת השיר מתאימה לתוכן שלו? מדוע?
האם זוהי הדרך לנהל דו- שיח?

אם זוהי אינה הדרך לניהול דו- שיח, מהם הכללים/החוקים לפיהם צריך להתנהל דו שיח?
אערוך רשימה על הלוח.

אם זוהי אינה הדרך לניהול דו- שיח, מהם הכללים/החוקים לפיהם צריך להתנהל דו שיח?
אערוך רשימה על הלוח.

כל זוג ישיבה יבחר משפט מתוך הבית הראשון או שני של השיר ויכתוב עליו דוח שיח. כל תלמיד יכתוב במחברת שלו.

סיכום (5 דק')

מספר זוגות תלמידים (תלוי בזמן שישאר) יציגו בדו שיח את כתיבתם.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על