מעיין ספיר
ב', ג'
חינוך

מטרות

התלמידים יכירו את השעון וחלקי השעה. התלמידים ידעו לזהות ולשייך גם לשעון דיגיטלי, הלמידים יבינו את משמעות השעות ביממה.

פתיחה (10 דק')

נפתח במצגת מה אנחנו יודעים על השעון?

גוף (20 דקות)

נמשיך עם המצגת שמסבירה את השעון ותוך כדי נתרגל ביחד.

אחלק לכל ילד שעון עם שעה דיגיטאלית אקראית.
התלמידים יתבקשו לעשות את השעה המצוינת בכרטיסיה ולבדוק עם חבריהם.
חלק מהתלמידים יקבלו פאזל עם שעון לוגי ושעון אנליטי והם יצטרכו למצוא את הזוג שלו. וחלק יעבדו בספר וכך נעביר לשאר התלמידים
לאחר מכן נעבור לתרגול בספר.

סיכום (5 דק')

אז מה אנחנו יודעים על השעון?
מה מסמן המחוג הקטן?
מה מסמן המחוג הגדול?
כמה שעות יש ביממה?
כמה דקות יש בשעה?

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על