שיר מימוני
ח'
שפה

מטרות

התלמידים יצפו בסרטון ועל פי הצפייה בו ישערו מהו נושא השיעור.
התלמידים יקראו את שני סיפורי הבריאה (התמקדות בבריאת האדם).
התלמידים ינתחו פעלים על פי: שורש, גוף, בניין.התלמידים יכתבו טקסט טיעון, על פי מבנה מסודר.
התלמידים יכתבו טקסט טיעון, על פי מבנה מסודר.
התלמידים יעבדו בשיתוף פעולה תוך חלוקה שווה בין חברי הקבוצה.
התלמידים יחשפו לשני סיפורי הבריאה תוך התבוננות ביקורתית ויחליטו על פי דעתם הוא סיפור הבריאה המתאים.
מגישות: ליאת קופלר, לינאי אטיאס ושיר מימוני

פתיחה (5 דק')

תחילה, נשמיע קטע מתוך שיר לתלמידים, ונבקש מהם לחשוב מה הוא לדעתם נושא השיעור על פי השיר:

(https://www.youtube.com/watch?v=pPDMxZbMzQk (1:10-2:00

לאחר השמעת השיר והקשבה לתשובותיהם נסכם כי נושא השיעור הוא סיפורי בריאת העולם. נספר בקצרה שקיימים שני סיפורי בריאה בתורה אשר בכל אחד מהם בריאת האדם מוצגת בדרך שונה.

לאחר מכן, נחלק את התלמידים בכיתה לשתי קבוצות – קבוצה אחת תייצג את פרק א’ והשנייה את פרק ב’ (סיפור הבריאה הראשון וסיפור הבריאה השני).  

החלוקה לקבוצות היא לשם התאמה לרמות השונות בכיתה.

 

גוף (30 דקות)

כל קבוצה תקבל דף עבודה. בדף העבודה שלוש משימות, ראשית התלמידים יצטרכו לקרוא את הקטע המצורף, קבוצה אחת תקבל קטע מתוך בראשית א’ והקבוצה השנייה תקבל קטע מתוך בראשית ב’. הקבוצה בעלת הקושי תקבל את הקטע הקצר יותר מתוך בראשית א’ ואילו הקבוצה החזקה יותר תקבל את הקטע הארוך יותר מתוך בראשית ב’.

לאחר מכן התלמידים ידרשו לנתח פעלים מתוך הטקסט, כאשר הקבוצה המתקשה תקבל מספר פעלים מצומצם ונתון מראש. ואילו הקבוצה השנייה תצטרך להוציא מהקטע מספר פעלים ולנתחם.

לסיום, כל קבוצה תתבקש לחשוב על נימוקים מדוע סיפור הבריאה שקיבלו הוא המתאים ביותר. בנוסף על חברי הקבוצה לחשוב על דרך יצירתית לשכנע את שאר חברי הכיתה שסיפור הבריאה שלהם הוא המדויק והמתאים יותר.

סיכום (10 דק')

בסיום השיעור, כל קבוצה תתבקשו לשכנע את הקבוצה השנייה מדוע הסיפור של קבוצתם הוא המתאים ביותר. לאחר שיציגו את דבריהם, תיערך הצבעה בכיתה לגבי מי הוא הסיפור המתאים.
(המטרה בהצגה זו היא להכין את התלמידים לקראת טקסט טיעוני).

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על