mohamed.jazmawi
י"ב
שיעור
מדעים

מטרות

לשאול את השאלות שיאפשרו לתלמיד הבנה טובה של הבעיה.
לכתוב רשימה המציינת את כל הסיבות האפשריות לטענה מסוימת .
להראות כי הסיבה שנמצאה לבעיה היא הסיבה העיקרית.

פתיחה (5 דק')

שילוב דוגמאות מוחשיות מספר הספרים מחזק ומעמיק את ההבנה והלמידה המשמעותית של החינוך הטכנולוגי, הפסוק הראשון בפרק הראשון בספר הראשון בתורה, שהוא החלק הראשון של התנך, מציית כמעט במדויק לשיטות האבחון תקלות במקצועות הטכנולוגים , המחייבים הבאת מידע על ‘חמשת המ”מים’ ולהגיע לשורש הבעיה ולתת פתרון מהיר ומדוייק . 

חמשת המ”מים הם :     מי,מה, מתי,למה,מקום וקיצד 

הרעיון המרכזי הוא להקנות לתלמידים כלים מעשיים לפתרון תקלות טכניות וחקירת ארועים הנדסאיים  באמצעות שאלת שאלות והבנה מעמיקה של הבעיה . לאחר שהם התמחו בחומרים עיוניים..

ולכן אני הולך להיעזר בחקירת  בריאת העולם (בראשית א ו בראשית ב ) ומה מאפיין כל אחד מסיפורי הבריאה? מהם ההבדלים ביניהם? ולמה בכלל יש צורך בכפל סיפורים?.

יש לשאול הרבה שאלות בוא נתחיל :

גוף (35 דקות)

 • חלוקת הכיתה לקבוצות קטנות ( 3 תלמידים לכל היותר ) .
 • כל קבוצה מקבלת דפי העבודה ( נספח 1,2,3,4 ) הכוללת את שני סיפורי הבריאה
 • חקירת סיפורי הבריאה מבוסס על שלוש שיטות :
 1. השיטה הראשונה 

  לשאול את השאלות שיאפשרו לתלמיד להבנה טובה של הסיפור. 

  כל קבוצה תעיין בשני הפרקים ותשאל את השאלות בכדי להבין את כל סיפור לפי שיטת חמשת המ”מים ועריכת השוואה בין שני הסיפורים.  פירוט בנספח 2 . 

 2. השיטה השנייה 

  לכתוב רשימה המציינת את כל הסיבות האפשריות לאותו סיפור .

  כל קבוצה תרשום  את כל הסיבות האפשריות לתוצאה של הסיפור פירוט  ב נספח 3.

 3. השיטה השלישית 

  להראות כי הסיבה שנמצאה לסיפור היא הסיבה העיקרית.

  שיטת חמשת ה’למה’ היא שיטה לפתרון בעיה בחמישה שלבים.

  כל קבוצה תשאל 5 פעמים למה ? בכדי להגיע לשורש הבעיה 

  מטרתה של שיטה זו היא לערוך חיפוש מעמיק אחר הסיבות העיקריות של הסיפור.  פירוט ב נספח 4 .

   

   

סיכום (20 דק')

כל קבוצה נותנת את מסקנותיה לאחר חקירת שני הסיפורים . וקיום דיון בהשגת המטרות של השיעור . ונומר בכדי להגיע לסיבה העיקרית של כל בעיה , טענה, אירוע וכו, יש לשאול את השאלות , ובעזרת השיטות נוכל להבין ולהגיע לסיבה העיקרית . דרכי ההוראה שהתרחשו בכיתה הם :
למידה שיתופית (בזוגות או בקבוצות).
למידה מבוססת פתרון בעיות.
למידה מבוססת חקר אירוע.
ובכדי לתרגל את מטרות השיעור מצורפת מטלה ( נספח 5 ) שכל תלמיד חייב להגיש אותה עד לשיעור הבא מעולם הנדסת המכונות .

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על