BarGabai
ט', י', י"א, י"ב
שיעור
חינוך, תנ"ך

מטרות

התלמיד יכיר את המושג שיוויון מגדרי
התלמיד יכיר גישות שונות במקורות המסורתיים ביחס למגדר
התלמיד יסגל מודעות לקיומן של פרשנויות שונות לטיבה של המציאות
התלמיד יבצע השוואה בין סיפור הבריאה בבראשית א' לבין בראשית ב'

פתיחה (15 דק')

תחנות:

התלמידים נכנסים לחדר עם תחנות (חדר פעיל), עליהם להסתובב בין התחנות השונות ולבצע את המשימות המפורטות:

 • סל תכונות- על הקיר מופיעות 2 תמונות, אחת של גבר ואחת של אישה. תחת התמונות סל המלא בתכונות אופי. על התלמידים להתאים מתחת לכל תמונה 5 תכונות שלפי דעתם מאפיינות את האדם בתמונה.
 • ציפיות- על הקיר שתי תמונות גדולות אשר מהם יוצאים חיצים לשמש אסוציאציות, שמש אחת עם תמונה של ילדה ושמש שניה עם תמונה של ילד. על התלמידים לענות השאלה- מה מצופה מילד להיות? מה מצופה מילדה להיות?

גוף (45 דקות)

דיון:

 • מה היה בחדר? אילו תחנות?
 • מה הוביל אתכם לבחירות בתחנות השונות?
 • למה התפיסות והציפיות שלנו מגברים ומנשים שונות?
 • על מה מושתות התפיסות והציפיות שלנו?

מושג: נציג לתלמידים ולתלמידות את המושג שוויון מגדרי על הלוח.

“שוויון מגדרי מתאר שוויון בין גברים ונשים, הכולל שוויון הזדמנויות, גישה זהה למשאבים, שותפות בכלכלה ובתהליכי קבלת החלטות, ויחס חברתי זהה. שוויון מגדרי הוא חלק מזכויות האישה”.

על פי הגדרת יוניסף, “במצב של שוויון מגדרי, נשים וגברים, בנות ובנים – כולם נהנים מאותן זכויות, גישה למשאבים, הזדמנויות והגנות. זה לא אומר שנשים וגברים הם זהים, או שהם צריכים לקבל את אותו יחס.

(מתוך ויקיפדיה)

שאלות מנחות:

 • האם התפיסות והציפיות שלנו מכל מגדר מרחיקות אותנו משוויון מגדרי?
 • כיצד התפיסות והציפיות שלנו מכל מגדר מרחיקות אותנו משוויון מגדרי?

בראשית א’ מול בראשית ב’:

נחלק את הכיתה לשתי קבוצות,
קבוצה אחת תקבל דף עם קטע מתוך בראשית פרק א’ אשר מתאר את בריאת האדם.
קבוצה שניה תקבל קטע מתוך בראשית פרק ב’ ואת החלק שמתאר את בריאת האדם.

(נספחים)

נחזור למליאה וכל קבוצה תציג את החלק אותו קראה ומה הבינה ממנו, יחדיו נפרש כל קטע מה משמעותו.

דיון:

 • למה בחרנו להציג ולבצע השוואה דווקא בסיפורים אלו?
 • איזה סיפור משקף שוויון מגדרי בצורה טובה יותר
 • למה לדעתכם מתמקדים במערכת החינוך בסיפור הבריאה בבראשית א’ פרק א’?
 • איך לדעתכם העבודה הזו משפיעה על התפיסות שלנו כלפי גברים ונשים?

סיכום (5 דק')

בשיעור זה למדנו מהו המושג שוויון מגדרי ואיך הוא בא לידי ביטוי בעולמנו כיום. התלמידים פיתחו מודעות לתפיסות המגדריות החברתיות הקיימות ואיך הם רואים אותם?
ביצענו השוואה בין סיפור הבריאה של הזכר ושל הנקבה בבראשית א’ לבראשית ב’ כפלטפורמה לביסוס התפיסה עוד מתקופת התנ”ך וההשפעה הבסיסית שיש לה עלינו כיום בחברה הישראלית ובחברה הכללית.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על