ADI BERENFELD
ג', ד', ה', ו'
ספרות

מטרות

הכרות עם השיר ריחות שאני אוהב
ביטוי עצמי באמצעות שימוש בחוש הריח

פתיחה (10 דק')

אבחר נציג אחד מכל טור שיגיע לקדמת הכיתה. אכסה את עיניו ואביא לכל תלמיד בתורו להריח דבר מה שונה, כמו קלמנטינה, קפה, קרם גוף ועלי נענע (על תלמידי הכיתה לא לסייע בזיהוי).

שואלת כל תלמיד שמביאה לו להריח: מה עולה לך לראש? וכותבת על הלוח.

אחרי כל תלמיד שהריח, שואלת במליאה את התלמידים: יש פה מישהו שהריח הזה מעלה תחושה שונה?

לאחר מכן, אשאל את התלמידים שמתם לב לתגובות השונות של התלמידים לריחות השונים?

מה אנחנו למדים מכך? אגיע למסקנה שריחות יכולים להזכיר לנו אנשים, סיטואציות וחוויות שונות ולכן חוש הריח הינו דבר אישי מאוד- מישהו אחד יכול מאוד להתחבר לריח של קפה או של פירות הדר ועבור מישהו אחר, הריחות יכולים לעורר סלידה.

גוף (30 דקות)

מציגה את השיר כשהוא מוקרן על הלוח.

מקריאה אותו.

בואו נדבר רגע על המאפיינים של הטקסט: לאיזה סוגה הוא שייך? האם הוא סיפור? טקסט מידעי? (אחרי שיענו שיר).

איך אנחנו יודעים? חריזה, חלוקה לשורות קצרות.

שימו לב איך השורות מתחילות? עם שימוש בו’ החיבור

מה עוד מראה לנו השימוש בו’ החיבור? כשמישהו מדבר וכל הזמן אומר ו… ו… (אביא דוגמא) ואשאל מי מדבר ככה בד”כ=> ילד, ולכן ילד הוא הדובר בשיר שלנו.

אבקש מכל תלמיד לבחור מתוך השיר שורה אליה הוא מתחבר, לכתוב אותה במחברת ולהסביר למה. לאחר מכן, להמציא שורה משלו ולהשלים את המשפט הבא:

ריחות שאני אוהב…

ריח של ___________  שמזכיר לי _____________

מחלקת לכולם מלבני דפים צבעוניים וכל אחד כותב את המשפט שלו (יכול להוסיף ציור או קישוט מתאים).

בסוף כתיבת ההשלמה, אדביק את תוצרי התלמידים על לוח בכתה.

סיכום (10 דק')

במליאה – קוראים יחד את השיר הכיתתי שיצא לנו.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על