daniel
ג'
שיעור
תנ"ך

מטרות

התלמידים יצפו בסרטון חזרה על החומר
התלמידים יביעו את דעתם ורגשותיהם לאחר קריאת הסיפור
התלמידים ישתפו על עימותים שחוו בבאופן אישי עם אחיהם/בני משפחה

פתיחה (5 דק')

נפתח דיון בכיתה על הנושא האחרון שלמדנו, גירוש אדם וחווה מגן עדן.
נצפה בסרטון חזרה על שיעור שעבר, גירוש אדם וחווה, עד דקה 2:20
אשאל את התלמידים אילו רגשות הסרטון העלה לכל אחד.

לאחר מכן, אגיד לתלמידים שנמשיך לקרוא בספר.

גוף (25 דקות)

אקרין בלוח את פרק ד’ על הלוח ואקריא בפני התלמידים פסוק ונתרגם אותו יחד וכך נמשיך עד סופו.
לאחר שנסיים לקרוא את הפרק אשאל את התלמידים את השאלות הבאות:

איך קין הרגיש כלפי הבל?
מה קין עשה להבל?
איך קין הרגיש לאחר המעשה שעשה?
האם קין פעל כראוי? או שיכל לעשות דברים אחרת?
ננהל דיון ואתן לתלמידים להבין את מה שקראנו יחד, באמצעות השאלות ששאשאל.

לאחר מכן נצא לפעילות בקבוצות

אבקש מתלמיד בקבוצה לשתף על עימות או קונפליקט שחווה עם אחיו. וכיצד בחר לפתור את העימות. האם הוא הצליח להבין את הצד של אחיו? האם החברים בקבוצה היו פועלים אחרת?

 

 

סיכום (5 דק')

אסכם בפני התלמידים שקיימת דרך נוספת להתמודד עם רגשות כמו קנאה וכעס, וזה בסדר שלפעמים אנו חווים רגשות פחות נעימים, אך אנו חייבים לקחת הכל בפורפורציות. לכל מעשה שאנו עושים יש עליהם השלכות ועלינו לקחת אחריות על מעשינו.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על