ofektal
י'
שיעור
דילמות חברתיות

מטרות

להקנות לתלמיד ידע בנושא קבלת החלטות
להקנות לתלמידים ידע על הגישות לקבלת החלטות וכן לתאר את הכשלים העשויים לשבש את התהליך
פיתוח חשיבה אצל התלמידים כיצד ניתן לשלב בין סיפור עקדת יצחק לבין קבלת החלטות
הבחנה בין קבלת החלטות בארגונים ובין קבלת החלטות אישית
פיתוח ראיה ביקורתית על קבלת החלטות אישיות

פתיחה (10 דק')

מגישים: גל דוד, יובל מרימצ’יק ואופק טל

שיעור בדיסציפלינת ניהול עסקי- קבלת החלטות ועקדת יצחק 

נתחיל את השיעור בבחן את עצמך ונעלה עבור התלמידים את השאלות הבאות:

  1. האם אתה מודע לחשיבות של תהליך קבלת החלטות?
  2. האם אתה מבחין בין מטרות לטווח קצר ובין מטרות לטווח ארוך?
  3. עד כמה אתה בטוח ביכולתך לקבל החלטות מבוססות?
  4. האם אתה בורר סדרי עדיפויות ומזהה מה חשוב לך באמת, לוקח לעצמך זמן ורואה את הבעיה בצורה כוללת ובפרופורציות הנכונות;?
  5. האם אתה דרוך וערני בכל החלטה שאתה מקבל, שוקל את האפשרויות?
  6. האם אתה נוטה לנטרל גורמים שונים שלא ישפיעו עליך נגד רצונך?
  7. לחלופין, האם אתה נחפז לבחור באפשרות הראשונה מכיוון שהיא נראית לך טובה מספיק?
  8. האם אתה נוטה לדחות או להימנע מקבלת החלטות, או להשאירן בידי אחרים?
  9. כמו כן, כיצד אתה מחליט במצבי לחץ?

גוף (45 דקות)

לאחר מכן נקרין על הלוח את הפירוש למה היא החלטה?
החלטה היא התייחסות מודעת למצב קיים ובחירת דרך פעולה בתגובה לאותו מצב )דורון, 1986 .)החלטה נצרכת כאשר יש אפשרות בחירה. המרכיב המרכזי בתהליך ההחלטה הוא הצורך לבחור במהלך רצוי שניתן להשגה באמצעות כמה חלופות אפשריות, וכל חלופה תיבחן על-פי התוצאות האפשריות שיתקבלו מבחירתה ועל-פי ההסתברות שכל תוצאה תתרחש.

ונשאל את התלמידים מה הם חושבים על הפירוש? האם היו מגדירים זאת אחרת? ונבקש שישתפו אותנו בהחלטה שהיו צריכים לקחת בחייהם, כיצד קיבלו את ההחלטה, מה היה בדרך? האם זאת הייתה החלטה חפוזה או שקולה?

 

לאחר הדיון ושיתוף התלמידים בהחלטות שהיו צריכים לקחת נזכיר לתלמידים את סיפור עקדת יצחק (נקרין את הסרטון הבא-https://www.youtube.com/watch?v=qEUvFj7KcQw)

סיפור עֲקֵדַת יִצְחָק (עקדה משמעותה קשירה) מופיע במקרא בספר בראשית, פרק כ”ב, ולפיו עקד אברהם על פי מצוותו של האלוהים, את יצחק בנו האהוב על מזבח ועצים במטרה לשוחטו ולשורפו כקורבן, וברגע האחרון בטרם פעולת השחיטה נקרא על ידי מלאך האלוהים לא לעשות לבנו מאומה, ושיבח אותו כי הוא “ירא אלוהים”, אברהם נשא את עיניו וראה איל אחוז בקרניו בסבך העצים, אותו הקריב על המזבח תחת בנו. מעשה זה נחשב במסורת היהודית ובמסורות נוספות למופת של מסירות נפש ושל אמונה באלוהים, ולניסיון הקשה ביותר מבין עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם על ידי האל, ועמד בו.

ונקיים דיון, בדיון חשוב לשים דגש לא על התוצאה אלא על הדרך של אברהם בבואו לקבל את ההחלטה לעשות את המעשה, מרגע בו אלוהים הטיל עליו זאת ועד הרגע בו יצחק היה על המזבח.

נשאל את התלמידים:

האם אברהם חשב מספיק לפני שקיבל את ההחלטה?

האם ביצע החלטה שקולה או חפוזה?

האם התייעץ עם אחרים או שמא קיבל את ההחלטה לבד?

האם יכל לעשות את כל זה אחרת ?

לאחר ניתוח החלטתו של אברהם נקנה לתלמידים ידע באשר ההבדלים בין החלטה אישית להחלטה בארגון-

מה ההבדל בין קבלת החלטות בארגונים ובין קבלת החלטות אישית?
קבלת החלטות בארגונים שונה מקבלת החלטות אישית מכמה בחינות:
1.התכונה הבולטת ביותר בסביבת ההחלטה בארגונים היא עמימות. תכונה זו כמעט שאינה נחקרת ולא מובאת בחשבון בחקר קבלת החלטות אישית.
2.סדר הפעולות בקבלת החלטות ארגוניות הוא קריטי ,מה שאין כן, ומכל מקום לא תמיד, בקבלת החלטות אישית.
3.תהליך קבלת החלטות ארגוניות כפוף תמיד למערכת כללים ונהלים, שאינה קיימת באותה מידה של אילוץ והגבלה פורמליים בקבלת החלטות אישית.
4.קונפליקטים ויחסי כוחות הם גורמים דומיננטיים בקבלת החלטות ארגוניות יותר מאשר בקבלת החלטות אישית, והשפעתם חורגת מתהליך ההחלטות הספציפיות לקביעת סדר היום – מה יועלה לדיון ומה ייגנז ולא יידון כלל – בלי
קשר לנחיצות של נושאי ההחלטה או לדחיפותם. לדוגמה, כאשר אחד מחברי הכנסת מעלה הצעה לסדר היום,
5.יתעוררו קונפליקטים רבים וחברי המפלגות השונות עשויים לטרפד את ההצעה אם אינה מתאימה לאידיאולוגיה שלהם

נבצע צ’ק אווט- עם מה יצאו התלמידים מהשיעור? מה למדו? האם במחשבה לאחור היו החלטות שהיו מקבלים בדרך אחרת?

סיכום (5 דק')

לסיכום, נסביר לתלמידים כי חלק מחומר הלימוד של ניהול עסקי הינו קבלת החלטות וכיצד עשינו את השילוב בין עקדת יצחק לבין קבלת החלטות, וכי שיעור זה יהווה עבורנו פתיח לנושא של קבלת החלטות בארגון שהוא נושא חשוב בלימודי ניהול עסקי. ונקווה כי בעתיד כאשר יעמדו מול צומת או החלטה יפעלו בצורה שקולה וידעו לקבל החלטה ראויה. 

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על