ella david
ו', ז', ח'
מצגת
חינוך

מטרות

מגישות: אלה דוד ואוראל דני נבון
מטרות חינוכיות- המסר החינוכי הינו לימודי והסבר נושא קבלת האחר בדרך אחרת דרך ערכי המוסר שמובאים לידי ביטוי בתנ"ך.
מטרות תוכן- התלמידים ירכשו את הערך קבלת האחר בעין בוגרת, התלמידים יפתחו את חשיבתם לחשיבה עצמאית, יביעו את רגשותיהם, ישתפו ויקשיבו, התלמידים יישמו ההלכה למעשה, חלוקת דעות שונות ומכאן קבלת האחר.

פתיחה (5 דק')

פתיחה (5 דק’)- את השיעור נציג במצגת ונתחיל בהצגת סרטון קצר המציג את נושא קבלת האחר ולאחר מכן שיח קצר בכיתה על ידי שאלת שאלות המופנות לתלמידים.

מה ראינו בסרטון?, מה אנחנו יכולים ללמוד מהסרטון? ולמה הנושא חשוב?

ניתן לתת הזדמנות לתלמידים אפשרות לשתף בחוויה שלא התייחסו אליהם בכבוד או לא קיבלו אותם בחברה או ההפך שהרגישו שייכים.

גוף (40 דקות)

גוף השיעור (28 דק’): נציג לתלמידים את שתי סיפורי בריאת האדם בראשית א’ וב’.

נבקש מהתלמידים לזהות כיצד מתואר בריאת האדם בכל פרק. בבראשית א’ האדם נברא בצלם אלוקים הכוונה שאלוקים ברא את האדם בצלמו שזה הרוח (התנהגות האדם כפי שמצפה ה’).

 

בפעילות עצמה בכיתה אנחנו מרחיבים

ובבראשית ב’ האדם נוצר מן העפר הכוונה שאלוקים יצר את האדם מחומר אותו הוא מדמה לאדמה ולכן מכאן נגזר שמו אדם.

בפעילות עצמה בכיתה אנחנו מרחיבים

לאחר מכן נעבור לדיון כיתתי ונשאל את התלמידים שתי שאלות מה הם מבחינתם קבלת האחר מבחינת הרוח והחומר? ניתן לתלמידים לחשוב ולעלות אסוציאציות לגבי כל שאלה בעזרת שמש ובכל קרן נרשום את תשובתם. לאחר הדיון נחשוף את התשובות. מבחינת הרוח לדוגמה ערכים כמו עשרת הדברות, רגשות הן לגיטימיים וצריך לכבד גם לכבד רגשות שהם לא דומים לשלנו. ומבחינת החומר לדוגמה: מגדר לא להפלות על רקע מגדר נשים לא פחות מגברים וגברים לא פחות מנשים וגם מוגבלויות למשל הנגשה לנכים או תכונות אופי (למשל אוטיזם) שאינן מורגשות כלפי חוץ.

כמובן להרחיב את שאר ההגדרות.

פעילות כיתתית (10 דק’)– לפני סיום השיעור התלמידים יבצעו פעילות כיתתית.

  • על הכיתה להתחלק לשתי קבוצות
  • קבוצה ראשונה תביא דוגמה מהתנ”ך על אירוע שבו היה קבלת האחר, באיזה אופן זה בא לידי ביטוי? ומה בלט לחיוב?
  • קבוצה שנייה תביא דוגמה מהתנ”ך על אירוע שבו לא היה קבלת האחר, מה היה האירוע? ומה היו מציעים לעשות אחרת?

ניתן להביא לקבוצות כמה סיפורים מהתנ”ך והם ידונו בניהם על הסיטואציה בהקשר היחס וקבלת האחר. ניתן לקחת דוגמאות מהאתרים:

http://www.levladaat.org/data/upl/yesodi/sipureymikra.pdf

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/Maarachim/tanach/tanach.htm

סיכום (5 דק')

סיכום (2 דק’): את הסיכום נסכם בכמה משפטים על מה שדיברנו בשיעור וכמה חשוב הנושא קבלת האחר, וכמו שהיינו רוצים שיתייחסו אלינו בטוב אנחנו צריכים להוות דוגמה לאחרים ולהתייחס לאחר בצורה מכבדת לא משנה מאיזה תרבות אנחנו מגיעים ולאיזה גזע אנחנו שייכים, כולנו שווים ולכולנו מגיע לחיות בכבוד.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על