kerenkilimnik
ב', ג'
ספרות

מטרות

התלמידים יכירו את סיפור תיבת נח לעומקו
התלמידים יכירו בתכונותיו הטובות של נח
התלמידים יכירו אופן בחירת החיות הנכנסות לתיבה
התלמידים יכירו ביונה כסמל לשלום וקבלה

פתיחה (10 דק')

תחילה, אספר לתלמידים על נח ועל בחירתו של אלוהים בו. לאחר מכן, אפרט לתלמידים  על כך שאלוהים רצה להציף את העולם במבול ולהשאיר רק את החיות אשר נכנסו לתוך התיבה. אשלב בשיעור את הצד הספרותי של פרשת נח, על בחירתו של אלוהים באיש צדיק ותמים. בנוסף, אדבר על גם על היונה שהפכה לסמל לאומי המסמל את השלום והקבלה.

גוף (30 דקות)

לאחר שהסברתי לתלמידים את סיפור תיבת נח, אבצע דיון פתוח עם התלמידים ואשאל מדוע לדעתם אלוהים בחר דווקא בנח. לאחר מכן, אחלק לתלמידים דף בו יצטרכו להקיף בעיגול את תכונותיו הטובות של נח.

לאחר הדיון על תכונותיו של נח, התלמידים יבצעו פעילות יצירה המתקשרת לבניית התיבה ולחיות הנמצאות בה. כל תלמיד יצייר ויגזור זוג חיות על פי בחירתו אשר ייכנסו לתיבה. ניתן להכין תיבה גדולה מבריסטול ולהדביק את על הקיר בכיתה. כל תלמיד יכניס לתוך התיבה את החיות אשר צייר וגזר.

סיכום (5 דק')

בסיכום השיעור, אדבר עם התלמידים על היונה המסמלת את השלום והקבלה בנוסף, אשאל את התלמידים מה הם לקחו איתם מהשיעור על תיבת נח.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על