adigelman
ד'
שיעור
חינוך גופני

מטרות

התלמידים יכירו את כל עשר המכות שאלוהים הטיל על בני ישראל
התלמידים יהיו פעילים מבחינה גופנית במהלך השיעור

פתיחה (10 דק')

הצגת הנושא לתלמידים- שאילת שאלות מכוונות לתלמידים

מי מכיר את עשר המכות? באיזה חג המכות מוזכרות?

התלמידים מתחלקים לזוגות, כל זוג מתמסר עם כדור ספוג אחד במרכז המגרש

התלמידים מתמסרים ביניהם ובכל פעם שהמורה אומר שם של מכה הם צריכים לרוץ לפינת המגרש הקרובה אליהם ולחזור מהר למקום שלהם ולהמשיך להתמסר

המורה עובר על כל 10 המכות על מנת שהתלמידים יכירו את שמות כל 10 המכות

גוף (15 דקות)

לכל מכה יש תרגיל מסוים שהתלמידים צריכים לבצע בצורות התקדמות שונות ובשילוב כדורי ספוג

המורה יעבור על כל המכות פעמיים לפחות וכל תרגיל יבוצע 30 שניות לפחות!

התרגילים משלבים מיומנויות מטוריות חשובות לתלמידים

מכת דם- התלמידים יבצעו דילוגים במרחב

מכת צפרדע- התלמידים יתקדמו בקפיצות צפרדעים במרחב

מכת כינים- התלמידים יקפצו על רגל אחת במרחב

מכת ערוב- התלמידים יתקדמו בצעדי רדיפה במרחב

מכת דבר- התלמידים יתקדמו בקפיצות בשתי רגליים במרחב

מכת שחין- התלמידים יתקדמו בצעדי שיכול במרחב

מכת ברד- התלמידים ישתמשו בכדור ספוג וכל אחד יזרוק ויתפוס 10 פעמים את הכדור

מכת ארבה- התלמידים יסובבו את הכדור סביב גופם 10 פעמים

מכת חושך- התלמידים יתקדמו בריצה קלה ותוך כדי יגלגלו את הכדור על הרצפה

מכת בכורות- התלמידים יתמסרו ביניהם עם כדורי הספוג

סיכום (10 דק')

חלוקת הכיתה ל4 קבוצות- מירוץ שליחים בין הקבוצות
בכל פעם המורה יכריז על מכה אחרת- התלמידים חייבים להתקדם לפי צורת ההתקדמות של אותה מכה (לפי החלק העיקרי)
שאילת שאלות לתלמידים- אילו מכות יש? מה למדתם מהשיעור? מי למד מכה חדשה שלא הכיר?

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על