sharonshenkar
ח', ט'
שיעור
תנ"ך

מטרות

הכרת סיפור הבכורה של עשיו ויעקב
התלמידים יבחנו את הסיפור המקראי באופן ביקורתי ויחשבו מי ראוי לבכורה
התלמידים ידונו בתכונות אופי לטובה ולרעה

פתיחה (10 דק')

לפני שנעסוק בסיפור המקראי של עשיו ויעקב נעבור פעילות הקשורה לתכונות אופי.

אפזר בכיתה כרטיסיות שעל כל אחת מהן כתובה תכונת אופי המאפיינת את אחת הדמויות – יעקב ועשיו.
רשימת התכונות: ערבות הדדית, אחריות, מחויבות אישית, דבקות במטרה, אכפתיות, התחשבות בזולת, סלחנות, ותרנות, חוסן מנטלי, עזרה לזולת, רעות, אחווה.

על התלמידים להסתובב בכיתה כאשר:
1. בעצירה הראשונה על התלמידים לעצור ליד ערך שהוא טוב בעיניהם.
2. בעצירה השניה על התלמידים לעצור ליד ערך שלדעתם חייב להיות אצל מנהיגים.
במשך הפעילות אשאל מספר תלמידים מדוע בחרו בתכונה שלידה נעמדו.

גוף (25 דקות)

פעילות 1:

נצפה יחד בסרטון המתאר את סיפורם של עשיו ויעקב. כל תלמיד יקבל דף ובו שאלות ומשפטים עם מילים חסרות. תוך כדי הצפייה בסרטון על התלמידים לענות על השאלות. המטרה הינה לוודא את הבנתם של התלמידים ולגרום לכך שיעקבו אחר הסיפור. לאחר הצפייה נפתור יחדיו את השאלות במליאה ונוודא את הבנתם בסיפור.

 

פעילות 2:

לאחר הצפייה בסרטון אפזר בין התלמידים תכונות אופי נוספות כאשר על הלוח תהיה טבלה עם עמודות : עשיו , יעקב ומשותף לשניהם. על כל תלמיד להביע דעתו לגביי התכונה אותה הוא קיבל – האם לדעתו אותה התכונה הינה חיובית/שלילית ולשים בעמודה בה הוא חושב שהיא מתאימה, כלומר למי מבין 2 האחים מתאימה אותה תכונת אופי ולהסביר מדוע.

תכונות אופי : אמין, בעל כבוד, לא נאמן, נאמן, נבון, עובד קשה, ביתי, חם, חושב עם הבטן, חושב לטווח הארוך ועוד.

 

סיכום (10 דק')

נקיים דיון על מורכבות הדמויות. ונעלה את השאלות:

מי לדעתם ראוי לבכורה? עם איזו דמות אנו מזדהים? האם אנחנו בהכרח מזדהים גם עם תכונותיה או אלא רק מעשיה? מה ההבדל בין שתי הדמויות?

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על