meitaralaluf
י"א, י"ב
שיעור
תנ"ך

מטרות

מטרה חינוכית:
התלמידים יחשפו לסיפור המקראי אודות אברהם וסיפור העקדה, ידונו במשמעות האמונה והשלכות לה. מהו המוסר וכיצד מוביל אותנו בחיינו האישיים.
מטרות תוכן:
- התלמידים יחשפו לסיפור המקראי.
- התלמידים יצפו בסרטון אודות הסיפור המקראי.
- התלמידים יביעו את דעתם האישית.
- התלמידים יעבדו בשיתוף פעולה.
- התלמידים יכינו תוצר משותף.
- התלמידים יציגו את התוצר הסופי במליאה
- התלמידים יסבירו את עמדתם בהישענות על פסוקים מתוך הפרק.
ציוד:
מקרן, רמקולים ,דפי כתיבה, כרזה, ספרי תנ"ך אישיים, טושים צבעוניים, פלסטלינה, צבעי גואש וכדומה.

פתיחה (15 דק')

תיחת השיעור:
נקרין לתלמידים את מהלך השיעור ואת הנושא בו נעסוק.

מצורפת מצגת

לאחריו, התלמידים יצפו בסרטון המציג את סיפור עקדת יצחק כפי שמוצג בתנ”ך.
קישור לסרטון –

https://www.youtube.com/watch?v=QT1_Z6Lo67M

(מתוך כאן 11, היהודים באים).

תחילה נקרא יחד עם התלמידים את פרק כב’ מספר בראשית:
(מצורפת מצגת)
נקרין לתלמידים את הפרק על הלוח על מנת לשמור על ערנותם של התלמידים וכן לאפשר לתלמידים שלא הביאו ספר תנ”ך להיות חלק פעיל בשיעור.

לאחריו נדבר עם התלמידים על משמעות הסיפור:

אברהם, אבי האומה, עומד בפני מבחן אמונה קשה במיוחד. המקרא מספר מיד בהתחלה שמדובר רק בניסיון: “והאלהים ניסה את אברהם”. אולם, אברהם איננו יודע שמדובר בניסיון וחושב כי קיבל הנחיה אלוהית להקריב את בנו יחידו יצחק אשר אהב. אברהם איננו מהסס ופונה מיד למילוי הצו האלוהי. בכך הוכיח לה’ כי הוא אכן “ירא אלהים”, ועמד במבחן.

סיפור העקדה הוא סיפור דרמטי במיוחד ויוצא דופן בתנ”ך בכלל ובסיפורי האבות בפרט. מעניין לתת את הדעת לכך שהכותב המקראי לא עוסק כלל ברגשותיהן של הדמויות, על אף שאין ספק כי סיטואציה מעין זו מעוררת רגשות רבים אצל כל המעורבים בה. הדרמה שבסיפור מועברת בעיקר באמצעות תיאור מפורט של הפעולות שעושה כל אחת מהדמויות: ההכנות למסע, השארת הנערים בדרך, העמסת העצים על יצחק, בניית המזבח לעקדה, עריכת העצים והעקדה עצמה. הדמויות עושות אך שותקות- שתיקה רועמת. אפילו ההליכה של יצחק ואברהם מתוארת – ההליכה ביחד. הליכה זו חוזרת על עצמה פעמיים לאורך הסיפור ונושאת מטען רגשי ברור למרות שהיא נעשית בשתיקה מוחלטת.

אברהם עמד בניסיון. הוא עקד את בנו על המזבח, והניף את המאכלת על מנת להקריבו, אך ברגע זה קרא לו מלאך ה’ מן השמים ועצר בעדו. במעשה זה הוכיח אברהם את מסירותו המוחלטת לה’.

נפנה לתלמידים בשאלות:

–       מה לדעתכם על הסיפור?

–       האם אתם חושבים על הדרך בה פעל אברהם?

–       האם לדעתכם היה ניתן לפעול אחרת?

–       כיצד האמונה בא ליידי ביטוי?

–       האם אברהם פעל בצורה מוסרית?

–       האם המוסר והדת מתנגשים?

נגדיר:

מוסר– תורת כּלָלֵי ההִתנַהגוּת מבחינת היַחס לטוב ולרָאוּי. המשמשת כנורמה בחברה מסוימת

אמונה–  אמונה, במובנה הרחב, היא מצב פסיכולוגי בו אדם חש כי טענה או הנחה מסוימת היא נכונה . לפעמים משמש המושג גם לתיאור הטענה עצמה ביחס לאותו אדם. במובנה המצומצם, אמונה מתייחסת רק לעניינים שאינם טריוויאליים, ועשויה להיות מחלוקת לגבי הוכחתם. בשימוש כזה, אמונה מובחנת מידיעה, שהיא תחושת נכונות של עניינים שאינם טריוויאליים. מובן עוד יותר מצומצם של אמונה, אך מאוד נפוץ, הוא תחושת נכונות של עניינים שכלל אינם ניתנים להוכחה לוגית או אמפירית, גם לדעת המאמין. ישנן דעות שונות בשאלה אלו אמונות הן תחושות בלבד ואלו מהוות ידיעה

 

–       מה דעתכם? האם אתם בעד או נגד בהתאם לפעולותיו של אברהם?

לאחר השאלה האחרונה, נפנה את התלמידים למשימה המרכזית של השיעור.

גוף (30 דקות)

פעילות מרכזית:
התלמידים יחולקו ל-2 קבוצות.
נושא המשימה: “עקדת יצחק”.
קבוצה 1- בעד מעשי אברהם
קבוצה 2- נגד מעשה אברהם
הנחיה לתלמידים:
עבדו בשיתוף פעולה וכתבו בהתאם לקבוצתם עמדת נגד/ בעד בהתאם לתגובתו ופעולותיו של אברהם בהתאם לבקשת ה’ בעקדת יצחק.
עשו שימוש בפסוקים מתוך הפרק שלמדנו, כמו כן התייחסו לערך המוסר, האמונה והמבחן בה עמד אברהם והתגובה שלו לכך. (בראשית כב’)
בנוסף לעמדה אותה תציגו, עליכם להכין תוצר יצירתי המציג את עמדתכם.

במהלך המשימה נאפשר לתלמידים לעבוד בשיתוף פעולה ולהביע את עמדתם באופן פתוח, כמו כן השימוש בפסוקים השונים מתוך הפרק יאפשרו להם להיות מעורבים בכתוב ולבצע זיקה בין כתיבת העמדתם באישית תוך שימוש במילות מפתח אשר באו ליידי ביטוי בפרק הנלמד, יתרה מזאת, במהלך השיעור הושם דגש על ערך המסר ומהי אמונה ואיך היא באה ליידי ביטוי בהתנהגותו של אברהם.
כמו כן, התלמידים מתבקשים להכין תוצר סופי יצירתי בו יציגו את עמדתם הקבוצתית.
בסוף העבודה המשותפת, כל קבוצה תציג את הדף העמדה אותו יצרו וכמו כן את היצירה אותה הכינו ( ציור, דגם, שיר וכדומה).
לטובת המשימה נתונים לתלמידים כלים יצירתיים בהם יוכלו לעשות שימוש ובנוסף יוכלו לעשות שימוש באינטרנט על מנת לבסס את טענתם לקחת רעיונות לחלק היצירתי של המשימה . נציין בפני התלמידים כי ניתנת להם האפשרות להביא גישה ביקורתית, אך יש לשים לב לשמירה על שפה מתאימה ודרך מתאימה והולמת להצגת חוות הדעת שלהם בנוגע לסיפור שלמדנו בשיעור.

סיכום (15 דק')

כל קבוצה תציג את התוצר הסופי שלה.
לאחר הצגת התוצרים המורה תפנה לתלמידים בשאלות מנחות :
– האם דעתכם השתנתה לאחר הכנת כתיבת העמדה שלכם?
– האם לדעתכם היה צריך לפעול אחרת?
– כיצד לדעתכם היו מגיבים אילו הדבר היה קורה כיום?
– מה דעתם על כוחה של האמונה?
– מהו המוסר בעינכם? כיצד הוא בא ליידי ביטוי בסיפורו של אברהם.
נאפשר שיח פתוח בין התלמידים כך שיוכלו להביע את דעתם האישית.

קבצים וחומרי עזר

קישורים


התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על