avner
ו'
תיאטרון

מטרות

מגיש אבנר נינו
מטרות חינוכיות - פיתוח ההקשבה, מציאת הקול הפנימי האותנטי
מטרות תוכן - היכרות עם סיפור עקידת יצחק, היכרות עם נושא הקונפליקט הפנימי בתיאטרון

פתיחה (5 דק')

בפתיחת השיעור נשאל את התלמידים מה הם יודעים על סיפור עקידת יצחק (בראשית, פרק כ״ב) ניתן לאחד התלמידים לספר את הסיפור במשפט, אם צריך נחזק אותו בפסוק או שניים מהמקרא (פסוקים א- יט)

גוף (40 דקות)

תרגיל תיאטרון 1 – שני מתנדבים שימחיזו את האירוע באילתור. מנחה השיעור יעצור את הסצינה בנקודה המתאימה ויגע בקונפליקט הפנימי של יעקב – רצונות מנוגדים (האמונה באל אל מול אהבת בנו)

בפתיחת השיעור ניתן להציג את מערכון עקידת יצחק של ״היהודים באים״ כאן 11:

 

תרגיל תיאטרון 2 – שני מתנדבים ימחיזו דוגמא לקונפליקט פנימי אחר – נבקש מהקהל רעיונות לדמויות, מקום וקונפליקט פני מחייהם – רגע בו מתנגשים בתוכם שני רצונות מנוגדים

במה פתוחה – המשתתפים יציגו בזוגות או בשלישיות סצינות חופשיות המדמות קונפליקט פנימי

סיכום (5 דק')

נסכם את השיעור וניגע בנושא אמונה עיוורת והקשבה לקול הפנימי שלנו

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על