מעיין ספיר
ג', ד'
שפה, ספרות

מטרות

זוהי יחדית הוראה של שלושה שיעורים. זהו השיעור האחרות ליחידה

פתיחה (5 דק')

שיעור זה מתמקד בסיכום הספר.

אשאל את התלמידים מה הם זוכרים מהשיעורים הקודמים

גוף (25 דקות)

אשאל את הכיתה האם בסופו של דבר “הרוב” (מבוגרים) הנחיל את תרבותו על “המיעוט”, על-פי הסיפור? אבקש התלמידים לכתוב במחברת למה לדעתם הסופרת בחרה להפוך את היוצרות? מה הסוף של הסיפור יכול להביע? כל תלמיד יקבל בריסטול והתבקש לצייר או להעביר בו את המסר, את הבריסטולים אציג על קיר בכיתה.

בנוסף, אבקש מכל תלמיד לחשוב על מקרים התנהגותיים או מחשבתיים מצדו שהוריו או המבוגרים לא אוהבים, והם מבקשים ממנו לחדול ואף כועסים עליו. הם התבקשו לצלם את עצמם באופן שקשור לזה, רצוי בהומוריסטיות. את התמונות ישלחו לי, ואציג במצגת לכל הכיתה, כאשר כל תלמיד יסביר על עצמו.

סיכום (5 דק')

הצגת התמונות תהיה בשיעור אחרי.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על