adi shoshan
י', י"א, י"ב
תנ"ך

מטרות

התלמיד יבין בצורה עיונית את הסיפור שלפנינו
התלמיד יכיר בהקשר הרחב את המושג "לדעת" בעולם במקראי תוך התייחסות לנושא המיני
התלמיד יכיר את עולם החוקים שבערב בהתייחסות לנושא משכב הזכר ותפיסת המקרא לכך
התלמיד יכיר את המעמדות בעולם המקראי- גבר אל מול אישה
התלמיד ידע לנתח סיפור דומה (סיפור סדום) בהקשר לסיפורנו זה
מבחינה חינוכית התלמיד יבין את הפסול שבענין וכיצד אנו בראיה מודרנית תופסים את הענין
התלמיד ילמד מקרה אקטואלי- אונס בקיבוץ שמרת

פתיחה (5 דק')

ראשית, הצגת הנושא.
אמירה לתלמידים כי היום נלמד נושא מורכב ורגיש ויש לגלות סובלנות ואמתפיה לשאר הכיתה- הכנה רגשית לשיעור.
לאחר מכן בפתיחת השיעור אסביר כי אנו הולכים לדון במקרה בעל עניין מיני ויש לגלות בגרות וכי כל שאלה תתקבל בברכה והבנה בכיתה מצידי אך בתמורה לכך עליהם להיות מאוד רגישים לנושא.

גוף (50 דקות)

ראשית, אתחיל בקריאת הפרק (במקרה הזה אני בלבד אקריא את הפרק בכדי לשמור על אינטונציה נכון בדגשים על מילים וחלקים מסוימים בפרק זה)- לציין כי לא אקרא את כל הפרק, תחילה אתן רקע לפרד והסבר הנתונים, הקריאה לעצמה תתחיל מפסוק ט”ו.

 

לאחר שקראנו את הפרק, נכין טבלה על הלוח.
בטבלה הזו נתייחס ונדון במספר פסוקים מרכזיים:
*פסוק כ”א: נושא הכנסת האורחים- הסבר על עניין זה וחשיבותו בעולם המקראי.
תוך חשיבות אירוח מפואר והגנה על האורחים
*פסוק כ”ב-כ”ג : דרישה להוציא את הגבר החוצה.
פה נדון בנושא של משכב זכר והחוק המקראי: 
קישור לספר ויקרא פרק י”ח פסוק כ”ב: “ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבה הוא..”- נדון בכיצד אלוהים והעולם המקראי תופסים עניין משכבזכר- ותעלה שאלה לדיון: מה דעתכם על החוק שקראנו בספר ויקרא.
“ונדענו”- הסבר מונח זה בהקשר המקראי, תוך הבאת מקרים נוספים כמו סדום וכדומה, הבנה כי המושג הוא מבחינה מינית למעשה קיום יחסי מין.

המשך ביאור פסוקים מרכזיים
פסוק כ”ד: ההצעה החלפה בין אישה לגבר
דיון והסבר על מעמד הנשים בעולם המקראי, תפקידן כממשיכי שושלת, מביאות ילדים ומגדלות אותן, דואגות לקיום הבית וכדומה.
בהמשך ארצה לדון עם התלמידים בסוגיה כי האיש הזקן “החביב” שהסכים לארח מוסר אל ההמון הזועם בידיעה כי מעוניים בקיום יחסי מין נשים בתמורה לגברים, האם חיי נשים פחות חשובים מחיי הגבר?

סיום העלילה: ביתור האישה ל-12 חלקים למען שאר העם ילמד
שאילת שאלות התלמידים רגישות וחשיבות לתת להם להתבטא
*כיצד אתם מרגישים עם העולה מן הכתוב?
*האם אתם מסכימים שזה מה שהוא היה צריך לעשות?
*איפה היה תפקיד האבא והאיש האחראי על הפילגש שמסרו את הנשים?
*המעשה היה כל הלילה, למה לא יצאו לחפש אותן?
* כיצד לדעתכם הייתם אתם מתנהגים?

לציין כי מטרת השיעור מעבר לרמה העיונית היא היכולת לדבר בבגרות על נושאים מורכבים תוך רגישות ויצירת עניין ואמפתיה לסביבה.

סיכום (10 דק')

בסיכום השיעור ארצה להראות לתלמידים כי מורכבות בעולמנו לא התחילה בעולמנו והמקרא מאפשר פתח לסוגיות שונות וקשות, תוך התייחסות לסיפור סדום המדבר בצורה די דומה על המקרה. בסיום השיעור ארצה להראות לתלמידים מקרה אונס קבוצתי בסיפור בשמרת, הצגת הסיפור כולו תוך התייחסות לבית המשפט והגעת הנושא לבית משפט עליון- ציטוטים של השופטים אשר שמו את חשיבות המתלוננת כפחותה תוך התייחסות אל הנערה כנערה “מופקרת” כמובן במרכאות כפולות!! וההתייחסות הקשה והאמירות של השופטים לטענותיה של המתלוננת. בסיום נאזין לשיר “שאת אומרת לא”. ונסגור את השיעור בצורה הזו..

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על