liron
א', ב'
שיעור
ספרות

מטרות

הכרות לתלמידים עם סיפור הבריאה
פיתוח חשיבה והדמיון

פתיחה (10 דק')

מגישות: עמית דלל, דקל קליינברג ולירון לפייקין

השיעור מהווה שיעור המשך לאחר הכרות התלמידים עם סיפור הבריאה. התלמידים קראו ופירשו את פרק א’-ב’ בספר בראשית.

נציג לתלמידים את נושא השיעור. השיעור יעסוק בסיפור הבריאה מספר בראשית א’.

נחלק את מילות השיר ונשמיע לתלמידים את השיר הבא:

https://www.929.org.il/p/songs

נסביר לתלמידים כי השיר מתאר את סיפור הבריאה מנקודת מבט אחרת.

 

 

 

גוף (30 דקות)

נעבור עם התלמידים על מילות השיר של אהוד מנור. נבקש מהם להגיד מהו תהליך הבריאה על פי השיר. כיצד הם מפרשים זאת ומהם שלבי הבריאה.

נדגיש לתלמידים כי זוהי פרשנות נוספת לסיפור הבריאה.

נעבור עם התלמידים על המילים הקשות בשיר ונפרש אותן יחד.

נשמיע לתלמידים בשנית את השיר והפעם נבקש מהם לדמיין את הבריאה על פי השלבים בשיר. נחלק לכל תלמיד דף A4 ריק ונבקש לצייר את סיפור הבריאה כפי שראו בדמיונם וכפי שמשתמע מהשיר. נבקש מהתלמידים להציג ולהסביר את ציורם. מדוע בחרו לצייר בצורה זו. איזה חלק בשיר עזר להם לצייר וכדומה. ננסה לפרש יחד את ציורי הילדים ולקשרם לסיפור הבריאה כפי שמופיע בבראשית פרק א’.

 

 

סיכום (5 דק')

נסכם עם התלמידים את סיפור הבריאה לפי בראשית פרק א’. נעבור על ימי הבריאה ונסכם יחד עם הכיתה את אשר נעשה בכל יום. במידה ויישאר זמן נערוך עם התלמידים השוואה בין תיאור הבריאה בבראשית א’ לבין השיר של אהוד מנור.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על