ronirusou
ג'
שיעור
מדעים, תנ"ך

מטרות

התלמידים יבצעו השוואה בין סיפורי הבריאה השונים
התלמידים ישערו כיצד נברא האדם
התלמידים ישתפו את דעתם בנוגע לאיזה סיפור בריאה הוא הנכון

פתיחה (5 דק')

תחילה, נציג בפני התלמידים את השאלה: “כיצד לדעתם נברא האדם?”

נכתוב את התשובות השונות של התלמידים בשמש  ונעבור עליהן יחדיו.

נסביר לתלמידים כי ישנם השערות רבות הנוגעות לכיצד נברא האדם, חלקן מגיעות מתחום המדעים וחלקן מן המקרא.

 

גוף (25 דקות)

נסביר לתלמידים שבשיעור נתעסק ב-3 מהתאוריות המרכזיות בנוגע לבריאת האדם: סיפור הבריאה בבראשית א’, סיפור הבריאה בבראשית ב’ ובריאת האדם על פי האבולוציה.

נציג לתלמידים שלושה סרטונים, כאשר בכול אחד מהם מוסברות ההשערות השונות הנוגעות לבריאת האדם (על פי:  סיפור הבריאה בבראשית א’, סיפור הבריאה בבראשית ב’ ובריאת האדם על פי האבולוציה.).

לאחר הצפייה בסרטונים, נחלק לתלמידים דף עבודה בו הם ישוו בין סיפורי הבריאה השונים. נעבור על ההוראות ביחד ונקצה לשם כך בין 10 דק’ ל-15 דק’. לאחר שהתלמידים סיימו לענות על השאלות, נעתיק את טבלת ההשוואה מן דף העבודה ללוח עצמו. נבקש מהתלמידים לסייע לנו במילוי הטבלה על הלוח על פי תשובותיהם. לאחר הסיום, נעבור על הטבלה המלאה בשנית.

 

סיכום (5 דק')

נבקש מהתלמידים לשתף אותנו בנוגע לדבר חדש שהם למדו במהלך השיעור. לאחר מכן, נבצע הצבעה כיתתית בנוגע לאיזה סיפור בריאה הוא הנכון על פי דעתם. בסיום ההצבעה נרשום את תוצאות ההצבעה על הלוח. נבקש מהתלמידים לשתף אותנו מדוע הם חושבים שסיפור הבריאה שהם בחרו הוא הנכון והאם דעתם השתנתה מתחילת השיעור (נציג לכול סיפור בריאה). נסכם יחדיו את עיקרי השיעור וניפרד לשלום.

קבצים וחומרי עזר


קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על