מעיין ספיר
ב', ג'
ספרות, שפה

מטרות

התלמידים יכירו מילים חדשות וביטויים בשיר. התלמידים יתרגלו כתיבת דו שיח בדגש על סימני פיסוק. הישג נדרש 3 - הפקת טקסטים כתובים, תקינים מבחינה לשונית והולמים מבחינה תקשורתית. כתיבת משפטים פשוטים ומורכבים, תקינים מבחינה תחבירית. שימוש נכון בסימני הפיסוק: נקודתיים, מרכאות, נקודה, סימן שאלה. שימוש באוצר מילים שהולם את הנושא, הנמענים והמטרה.

פתיחה (5 דק')

אציג בפני התלמידים את כותרת השיר שאותו נלמד היום סימני אצבעות.
אשאל את התלמידים מה הם סימני אצבעות? מהם לדעתם הם סימני האצבעות אשר יהיו מדוברים בשיר?

גוף (30 דקות)

דיון על השיר באמצעות שאלות מנחות:
מהן הפעולות שיש לעשות כדי לנטוע שתיל?
איזו מזכרת נשארה לעץ מהילד לאחר הנטיעה?
בשיר כתוב שהילד נטע שתיל רך, לתינוק שנולד קוראים הרך הנולד. במה דומה השתיל לתינוק?

ל תלמיד ידמיין את המפגש בין הילד והעץ לאחר ששניהם גדלו. על התלמידים לכתוב במחברת דו שיח בין הילד לעץ.

יש לשים לב!
בתחילת כל שורה לרשום מי מדבר.
נקודתיים.
מרכאות.
סימן שאלה/ נקודה בסוף משפט.

סיכום (5 דק')

אגיד לתלמידים שבשבוע הבא נמשיך בכתיבה של הדו- שיח ואף ניצור קיר בכתה שיכיל את השיחות שהם הכינו. התלמידים ימשיכו בכתיבת הדו שיח.
אבדוק את עבודות התלמידים, תלמיד שרשם דו שיח לפי הכללים יקבל בריסטול בצורת כף יד אליו הוא יעתיק את הדו שיח שכתב. כפות הידיים יתלו על לוח הקיר בכתה.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על