ellad
ט'
העשרה והשראה
אזרחות

מטרות

התלמידים יתרגלו את החומר הנלמד כסיכום לנושא יסודות המדינה באמצעות חדר בריחה.

פתיחה (5 דק')

סיכום יסודות המדינה. 

גוף (45 דקות)

סיכום לנושא : יסודות המדינה
שכבת ט’ – אזרחות

להלן לינק לחדר בריחה שאפשר לשלוח לתלמידים.
כאמור הכיתה מחולקת ל-8 קבוצות קטנות בנות 5-4 תלמידים, חדר הבריחה מהווה הנאה והנעה ללמידת החומר בקבוצה תוך תחרות עם הקבוצות השונות. בנוסף הקבוצה המנצחת מקבלת פרס = 5 נקודות תוספת לבוחן הקרוב.
חדר בריחה לסיכום הנושאים שנלמדו ( הוראות לתלמיד + פתרונות למורה) מצורף בלינקים שלמטה.

סיכום (5 דק')

בהצלחה רבה ופעילות מהנה:)

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על