Batel Rahamim
י', י"א
היסטוריה, תנ"ך

מטרות

הכרת סיפורי בריאת האישה.
הכרת ההבדלים בין שני סיפורי בריאת האישה וניתוחם.
פיתוח חשיבה ביקורתית ע"י הכרת וניתוח הסיפורים.

פתיחה (10 דק')

בירור עמדות – בכיתה יהיו תלויים משפטים בנושא מגדר ונשים, כל תלמיד מקבל מדבקה צהובה ומדבקה שחורה.

מדבקה צהובה- אני מסכימ\ה ומדבקה שחורה- אני לא מסכימ\ה על התלמידים להדביק את המדבקות מתחת משפטים התלויים.

המשפטים-

יש עבודות שמתאימות לגברים ויש עבודות שמתאימות לנשים

אין הבדל בין שכר של גברים ונשים

נשים צריכות לוותר על קריירה ולהשקיע במשפחה

גם גברים צריכים לצאת לחופשת לידה

בנים יותר טובים מבנות במתמטיקה

לאחר מכן נקיים דיון:

  1. האם יצא לכם לשמוע חלק מהמשפטים האלו?
  2. האם יצא לכם להגיב על המשפטים?
  3. יש משפטים שאתם לא מסכימים? למה?
  4. האם אתם חושבים שקיים הבדל מגדרי בישראל?

 

גוף (25 דקות)

הצגת שני סיפורי בריאת האישה וניתוחם, בראשית א פרק כז-כח ובראשית ב’ ז’-כג.

אחרי כל קריאת טקסט ננתח יחד עם התלמידים את בריאת האישה ונבין מה מטרתה, מהותה ומעמדה. ( בסיפור בריאת האדם בבראשית א האישה שווה לאדם, שניהם נוצרו במטרה משותפת הם שונים אחד מהשני אך שווים לעומת זאת בבראשית ב’ האישה נחותה מהגבר. היא נברה ונוצרה בכדי למלא את צרכיו של האדם- שלא יהיה לבד ולהקים בית ומשפחה). נכתוב את ההבדלים על הלוח.

לאחר מכן, נציג 2 משפטים נבחרים מסיפורה של לילית האישה הראשונה מבראשית א על פי אלפא ביתא דבן סירא.

  1. “כשברא הקדוש ברוך-הוא אדם הראשון יחיד, אמר לא טוב היות האדם לבדו, ברא לו אישה מן האדמה כמוהו וקראה לילית. מיד התחילו מתגרים זה בזה. אמרה היא: ‘איני שוכבת למטה’, והוא אומר: ‘איני שוכב למטה אלא למעלה שאת ראויה למטה ואני למעלה’. אמרה לו: ‘שנינו שווים לפי ששנינו מאדמה’, ולא היו שומעים זה לזה”.
  2. “כיוון שראתה לילית, אמרה שם המפורש ופרחה באוויר העולם. עמד אדם בתפילה לפני קונו ואמר: ‘ריבונו של עולם, אישה שנתת לי ברחה ממני'”.

דיון-

האם יש קשר בין הסיפור של לילית לפמיניזם? אם כן למה?

מה ההבדלים הקיימים בין האישה הראשונה לאישה השנייה? (צלע האלוהים, עזר כנגדו ועפר מן האדמה)
איך סיפורן של לילית וחווה מתכתב עם החיים היום?
האם המצב היום השתנה?
האם קיים שיפור במעמדן של הנשים? תנו דוגמה.

סיכום (10 דק')

נראה ונשמע את השיר יש חגיגה של שרית חדד. מה אתם חושבים על השיר? האם אחרי שלמדנו על חווה ולילית אתם יכולים לראות קווי דמיון בין מה ששרית חדד שרה בשיר לבין הסיפור המקראי והמציאות היום?

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על