eyals
י"ב
שיעור
היסטוריה

מטרות

התלמידים ילמדו וינתחו מהו ״מגדר״, מי מגדיר את את הקודים החברתיים כיצד מגדר מסוים צריך להתנהג
התלמידים ילמדו את סיפור הבריאה א, סיפור הבריאה ב, המיתוס של לילית.
התלמידים ילמדו על התפתחות התנועה הפמניסטית ותנועת הסופרגיזם בשלהי המאה ה-19
התלמידים יכירו את הקשיים בהן נתקלו נשים בעליה הראשונה והשניה כתלות ממאפיינים מגדריים ויעמדו על השוני בתפיסת הנשים את עצמן בשתי העליות.

פתיחה (30 דק')

מצגת שיטופית: כל תלמיד מעלה שתי תמונות עם הסבר קצר על כל תמונה. תמונה ראשונה ייצוג או דמות שמסמלת בעניהם גבריות. תמונה שניה ייצוג או דמות שמסמלת בעניהם נשיות. ננהל דיון ונגדיר ביחד מהו מגדר ונרכז בטבלה מרוכזת את התכונות הנשיות והתכונות הגבריות המרכזיות לכל מגדר שעלו במצגת השיטופית.

גוף (70 דקות)

– קריאת סיפור בריאת הגבר והאישה מבראשית א ובראשית ב. הצגת פרשנויות שונות לתפקיד המגדרי של האשה והגבר בשני סיפורי הבריאה והתייחסות התלמידים לפרשנויות השונות.  בסוף שלב התיחסויות התלמידים נציג את הפרשנות הסוביקטיבית היפה של רון פינץ לסיפור הבריאה ב ע״מ להמחיש שלאותו סיפור בריאה אפשר להציג תזות שונות לחלוטין המאפשרות להחיל על המגדר קודים חברתיים שונים.

– הצגת המיתוס של לילית כולל פרשנויות שונות למיתוס והייחסות התלמידים למיתוס הנ״ל. התלמידים ידרשו לקטלג את הדמות או היצוג הנשי אותו העלו בשלב הפתיחה האם היא יותר לילית או חווה כולל הסבר קצר וננהל דיון.

– סקירה כללית על התפתחות התנועה הפמניסטית ותנועת הסופרגיזם בשלהי המאה ה-19 בעולם ובארץ ישראל.

– נקשר את נושא המגדר והקודים החברתיים לתוכנית הלימודים בהיסטוריה ונשווה בין נשים בעליה הראשונה והשניה לארץ ישראל. מה החברה צפתה מהן, מה היו הקשיים שלהן וכיצד התמדדו נשים אילו עם המציאות שטפחה על פניהן.
ספר לימוד: מסעות בזמן – לאומיות במבחן , נשים בעליה והתיישבות, עמודים 116-118
https://school-kotar-cet-ac-il.ezproxy.smkb.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=70394432#100.1165.6.default

סיכום (15 דק')

משחק קבוצתי אנטראקאיבי בכתה הכולל שאלות על סיפור הבריאה א,ב ; לילית, תנועת הסופרגיזם, ונשים בעליה והתיישבות

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על