יואב אבידן
ג', ד'
חינוך, שפה, ספרות

מטרות

1. מטרת על - התלמידים/ות והמורה יערכו היכרות עם נושא הנכויות הנראות לעין.
1. התלמידים/ות יחשפו לסיפורים: "העופר המסכן", ו"רוני צוחקת"
2. התלמידים/ות יערכו השואה בין שני הסיפורים.
3. התלמידים/ות ידונו בסוגיות העולות מן הסיפורים ברמה הרגשית באמצעות ההשוואה שערכו.

פתיחה (15 דק')

פעילות מתרימה – לכל זוג ילדים מחלקים 2-3 דפים וחתיכת בד לכיסוי העיניים.

המשימה: ילד אחת מכסה את העיניים בעזרת הכיסוי; המורה כותב על הלוח מילה; על הילד הרואה להסביר לילד השני מה לצייר מבלי להגיד את המילה. לאחר נסיון או שניים מתחלפים

גוף (60 דקות)

שאלות לדיון:

– איך הרגשתי בשני התפקידים?

– האם היה לי קשה? למה?

–  איך התמודדתי עם הקושי?

הקראה של שני הסיפורים: רוני צוחקת, העופר המסכן לפי הסדר הזה. הקראה ללא הקדמות.

שאילת שאלות והבדלים בין הסיפורים:

בזוגות – מבקשים מהילדים לכתוב שאלות על הסיפורים ולענות על השאלה:

מה ההבדל בין הסיפורים?”

כל זוג עונה על דף אחד

וגם, כל ילד\ה כותב\ת – איזה סיפור יותר אהבתי

כתיבת הבדלים ושאלות על הלוח

כל זוג מספר על הבדל אחד שהוא מצא, על שאלה אחת ששאל ואיזה סיפור כל אחד\ת אהב\ה יותר

דיון בעקבות השאלות וההבדלים

מצגת על ניק ווצ’יץ’ – מצורפת כקובץ

סיכום (10 דק')

סיכום – מה למדתי? מה אני יכול לעשות בנידון? האם כיוון המחשבה שלי השתנה? מה אני לוקח/ת מהשיעור?

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על