ronirusou
ז'
שיעור
תנ"ך, דילמות חברתיות

מטרות

התלמידים ישתפו סיפורים מחייהם
התלמידים יתנסו בלקיחת החלטות
התלמידים יפתחו את יכולת האמפטיה שלהם
התלמידים יעלו את עמדותיהם

פתיחה (10 דק')

תחילה, אסביר לתלמידים כי השיעור נלמד על אירוע מאוד חשוב מן המקרא הנקרא “משפט שלמה”. אשאל את התלמידים האם מישהו מכיר את “משפט שלמה” ובמידה וכן מה הוא יודע על המקרה. אכתוב את ההשארות\ידע קודם שלהם אודות משפט שלמה על הלוח.

גוף (30 דקות)

אבקש מהתלמידים לפתוח את המקרא בספר מלכים א’, פרק ג פסוקים 16-28. אשאל אם מישהו מהתלמידים מוכן להתנדב ולהקריא בקול לכלל חברי הכיתה כך שכול מתנדב יקריא 2 פסוקים.

לאחר ההקראה, אספר להם במילים שלי מה קרה במהלך משפט שלמה. אציג לתלמידים את הדמויות עצמן המופיעות במשפט (שתי הנשים והמלך שלמה). אחלק את התלמידים ל-3 קבוצות. שתיים מין הקבוצות יהוו סנגורים, אחת של האם של התינוק והשנייה של האישה המתחזה. הקבוצה השלישית תהווה את הקבוצה השופטת אשר מייצגת את שלמה המלך.

אבקש מכול אחת מהקבוצות לרשום את המניעים שלפי דעתם הניעו כול אחת מהדמויות לפעול, לתת נימוקים למעשיהם במשפט ולבסוף לכתוב האם וכיצד היו פועלים בשונה מהדמויות (לפעילות זו נקדיש כ-10 דק’). בזמן שקבוצות הסנגורים יעסקו בכתיבת הנימוקים, הקבוצה המייצגת את שלמה תעסוק במחשבה על המשפט, ועל דרים שונות להתמודד את המיקרה (מלבד לאיים לחתוך את התינוק). לאחר שקבוצות הסנגורים יסיימו לנסח ולהביא את הנימוקים הנדרשים, כל אחת מהן תבחר נציג שייצג את הדמות הרלוונטית במשפט אותו נערוך בכיתה. לאחר שכול קבוצה תציג את הנימוק שלה, נבקש מהקבוצה של שלמה לבצע הצבעה בנוגע למי זכאי במשפט וכיצד עליהם לפתור סוגייה זו.

סיכום (5 דק')

לסיכום, נעבור שוב על ההשערות\ ידע קודם אודות משפט שלמו שהועלו בתחילת השיעור. נשווה בין הידע החדש שרכשנו לאותן השארות. אבקש מ2-3 תלמידים לשתף אודות חוויתם מהשיעור ונפרד לשלום.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על