avigail
ו'
שיעור
תנ"ך

מטרות

1. היכרות התלמידים עם שלמה המלך, מי הוא היה ומה עשה
2. העמקת התלמידים בסיפור של משפט שלמה
3. העשרת התלמידים בערכים חינוכיים

פתיחה (10 דק')

כ-10 דקות

בפתיחת השיעור אציג כמובן את נושא השיעור “משפט שלמה”. אפנה שאלה לתלמידים האם הם מכירים את שלמה בכלל ואת משפט שלמה בפרט. את בכדי לעורר את התלמידים ולהכניס אותם לנושא השיעור. לאחר דיון קצר מאוד, אציג תחילה מיהו בכלל שלמה. זאת נעשה על ידי קריאת מספר פסוקים ממלכים א’ ג. לאחר הקריאה נדון ביחד על מה שקראנו .

גוף (25 דקות)

לאחר ההכרה עם הדמות של שלמה, נכנס פנימה ונלמד על משפט שלמה ועל הערכים היוצאים מתוך המשפט. תחילה נצפה בסרטון המציג את משפט שלמה, את מהלכו, הדמיות במשפט וגם את התוצאה שלו. הסרטון אורך כ- 6 דק’ ולקוח מאתר “בריינפופ” שבו יש סרטונים מונגשים ומובנים לתלמידים צעירים יותר, לכן מתאים לאוכלוסיית היעד. לאחר מכן נבקש מהתלמידים להתחלק ל2 קבוצות ולהכין לכול קבוצה 3 שאולות טרוויה על מה שלמדנו. לאחר שהמשחקים מוכנים התלמידים עושים קבוצה מול קבוצה שנייה על פי נקודות .

משפט שלמה – בריינפופ ישראל (brainpop.com)

סיכום (10 דק')

לסיכום ולאחר שהתלמידים הבינו ויכירו היטב את סיפור משפט שלמה בפרט ואת שלמה בכלל, ארצה להתמקד בערך החינוכי אותו אני רואה מהסיפור הזה, והוא האמינות. אני מאמינה שניתן לקחת מהסיפור הזה את הערך הזה ולהבין עד כמה הוא חשוב לחיי היום יום שלנו ומה החשיבות ומהמשמעות שלו בחיי החברה של התלמידים.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על