ellad
ט'
שיעור
אזרחות

מטרות

התלמידים יחקרו את מרכיבי המדינה ויציגו אותם בפני הכיתה.

פתיחה (20 דק')

המורה יחלק את הכיתה ל-2 קפסולות  וכל קפסולה תחולק ל-4 קבוצות , כל קבוצה תחקור על מרכיב אחר.

שטח, אוכלוסיה, ריבונות, שלטון ומשטר

.

גוף (0 דקות)

סיכום (5 דק')

בסוף התלמידים יביאו את הידע שלהם מתוך עבודת חקר שהם עשו, יציגו לכיתה והמורה יתן דגשים ויעשה הפעלות בנושאים השונים. חשוב לציין לפני הגשת העבודה, התלמידים ישלחו למורה את העבודה לבדיקה לפני הצגת החומר.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על