ellad
ז'
העשרה והשראה
חינוך מיוחד חטיבה - תיכון

מטרות

פתיחה (10 דק')

התלמידים יתרגלו במשחק את סיפור מגילת רות.

גוף (5 דקות)

הסבר על המשחק.

סיכום (5 דק')

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על