shirgigi
ז', ח', ט'
שיעור
ספרות, תנ"ך

מטרות

התלמידים יכירו את סיפור הבריאה ע"י חיבור אישי עם תכונותיהם של הדמויות הראשיות בסיפור.
התלמידים יזהו בשיר של רחל כיצד הדוברת רואה את עצמה, דבר היאפשר לתלמידים העמקה והבנת רגש שלא כתוב בפירוש.
התלמידים יעמיקו בתכונותיהם של הדמויות השונות בסיפור הבריאה תוך חיפוש מכנה משותף עימם.

פתיחה (5 דק')

בתחילת השיעור כל תלמיד יקבל שני דפים.

דף אחד מכיל את סיפור הבריאה והשני מכיל את השיר “רַק עַל עַצְמִי לְסַפֵּר יָדַעְתִּי” מאת: רחל בלובשטיין.

 

 

 

גוף (30 דקות)

התלמידים ידונו על השיר במליאה.

נעלה שאלות לדיון כיתתי הקשורות להגדרת האני ולמציאתו. דוגמה לשאלות- כיצד הדוברת בשיר רואה את עצמה?  אילו דברים משפיעים על עיצוב העצמי שלי? מהם הקריטריונים לפיהם אני מגדיר את עצמי? האם תכונות המראה שלי מאפיינות את מי שאני? האם התכונות הפנימיות שלי מאפיינות את מי שאני ? מה מגדיר את האני שלנו?

לאחר מכן, על כל אחד מהתלמידים לבחור דמות אחת מסיפור הבריאה אליה הם הכי התחברו ולכתוב תעודת זהות מפורטת שכוללת את הפרטים הבאים: שם, תכונות אופי חיוביות, תכונות אופי שליליות, תקופה שבה הדמות הייתה חיה, תרומתה לבריאת העולם, מדוע בחרתי בדמות זו וכו’…

תלמידים שירצו לשתף במליאה יוכלו להקריא את תשובותיהם.

סיכום (10 דק')

כל תלמיד יקבל דף לבן חלק שבשני צידיו ירשום את שמו במרכז.
בצד אחד התלמיד יכתוב מסביב לשמו כיצד הוא רואה את עצמו ולאחר מכן הם יעבירו את הדף עם סיבוב השעון
בין חברי הכיתה וכל אחד ירשום איך הוא רואה את אותו התלמיד שרשום במרכז הדף תוך שימוש בתכונותיהם של הדמויות הבולטות בסיפור הבריאה.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על