talid
ב', ג', ד', ה'
שפה

מטרות

התלמידים יכירו מילים קשורות לחורף
התלמידים ילמדו לסמן מילים בתפורת מקוונת

פתיחה (5 דק')

המורה תציג את הסרטון על עונות השנה בברינפופ :

https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_113/subjects_621/

לתלמידי ד’,ה’ אפשר לקיים את החידון בעקבות הסרטון:

https://il.brainpop.com/category_8/subcategory_113/subjects_621/features_settings_18/

 

 

גוף (5 דקות)

המורה תשאל את התלמידים אילו סימנים של חורף הם מכירים ותרשום את המילים על הלוח.

המורה תיתן את הקישור לתפזורת והתלמידים יחפשו בתפזורת מילים הקשורות לחורף:

סיכום (5 דק')

המורה תסכם את הפעילות ותוכל להhttps://wordwall.net/resource/7319358/%d7%aa%d7%a4%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%a3ראות עוד סרטון על עננים בחורף:

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על