ellad
ט'
העשרה והשראה
אזרחות

מטרות

התלמידים יציגו בצורה יצירתית ויסבירו על יצירת סמל חדש למדינת ישראל המתאים לתקופתנו.

פתיחה (5 דק')

המטלה הינה מטלה א-סינכרונית מסכמת לחומר שנלמד בנושא סמלי המדינה.

לשון המטלה:

” תלמידים יקרים,הציעו סמל חדש למדינת ישראל. נא לעצב את הסמל ולהסביר את הצעתכם.

לא לשכוח לכתוב שם מלא ולהעלות משימה זאת לפאדלט .

 

גוף (0 דקות)

סיכום (5 דק')

התלמידים יעלו תוצרים לפאדלט, דוגמאות בקישור.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על