talid
ג', ד', ה', ו'
חינוך

מטרות

התלמידים יכירו את החברים
התלמידים יוכלו לספר על עצמם דברים חדשים ולשתף את החברים
התלמידים יוכלו להעלות נושאים שמציקים או בעייתיים בלמידה מרחוק בשל מצבים שונים

פתיחה (5 דק')

המורה תפתח את השיעור בסרטון:

בזמן היכרות בין התלמידים תעבור המורה בין התלמידים, כל תלמיד יציג עצמו בשמו ושם של חיה או תכונה שמתחיל באות הראשונה של שמו.

גוף (5 דקות)

המורה תציג על הלוח או בזום את הפעילות של גלגל המזל:

https://wordwall.net/resource/6593734/%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d

המורה תבחר תלמיד שיענה על השאלה שתוצג בגלגל וכך יספר מעט על עצמו.

סיכום (5 דק')

המורה תסכם את המפגש ותשאל את התלמידים איך הרגישו במהלך השיעור והאם ירצו לשתף את שאר החברים במשהו נוסף.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על