talid
א'
שפה

מטרות

התלמידים יכירו את האותיות
התלמידים יכירו מילים חדשות המתחילות באות שלמדו
התלמידים יתנסו במשחק אינטראקטיבי של בחירת מילים

פתיחה (5 דק')

המורה תציג את הסרטון:

המורה תציג בפני התלמידים מוצגים שונים ותשאל באיזו אות מתחילה המילה. למשל: מחברת, ספר.

גוף (5 דקות)

התלמידים יכנסו לקישור שתשלח המורה לאתר WORDWALL וישחקו במשחק בו הם צריכים לבחור מילה המתחילה באות שניתנה להם.

https://wordwall.net/resource/16405603/untitled3

סיכום (5 דק')

המורה תחזור על האותיות והמילים שלמדו התלמידים בשיעור.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על