alon zigler
ז', ח', ט'
היסטוריה

מטרות

מי הוא מנהיג ? ומהי מנהיגות ראויה ? להכיר מנהיגים בהיסטוריה האנושית ובתנ"ך

פתיחה (5 דק')

אפתח במצגת של תמונות של מנהיגים מכל התחומים וממקומות רבים ( בארץ ובעולם ) בהיסטוריה

ואבקש מהתלמידים לנסות ( לרשום לעצמם ) לזהות אותם ולאחר מכן לנסות להגדיר את המשותף ביניהם

לאחר מכן אעבור שוב על המצגת עם השמות.

גוף (35 דקות)

לאחר שנזהה את כולם באמצעות המצגת נגדיר את המשותף

אראה סרטון של מנחם בגין נואם

https://www.youtube.com/watch?v=Tx4vdUqOW2o

אחרי הסרטון נחפש מנהיגים בתנ”ך ואחרי שיעלו שמות כגון

אברהם ,משה , יהושע , שלמה, שאול,  דוד

נגדיר הגדרה מילולית של המילה מנהיג

נגדיר :

מי הוא מנהיג ? ( מורה , מפקד , מנהל ) , מה צריך כדי להיות מנהיג ? ולאחר מכן נראה מהי מנהיגות ראויה ?

ונבדוק האם, על פי הקריטריונים שהוגדרו , השמות שהועלו מהתנ”ך ראויים להגדרה.

אראה שני קטעי מנצחי תזמורת על מנת להראות מנהיגות מסוג אחר :

https://www.youtube.com/watch?v=0R1z_5bdEwY

https://www.youtube.com/watch?v=vHqtJH2f1Yk

אתן סקירה היסטורית על שתי דמויות מהמצגת ואחת מהדמויות התנ”כיות

מנחם בגין , יצחק רבין , משה

סיכום (5 דק')

נסכם את כל מה שראינו , נחזור על דמות המנהיג לאור מה שהגדרנו וראינו. נדגיש את הדמויות התנ”כיות שהזכרנו כמנהיגים יחד עם מנהיגים גדולים וקטנים מהעבר ומהווה .

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על