ellad
ט'
שיעור
אזרחות

מטרות

למידה עצמאית על מגילת העצמאות דרך סרטון וחיפוש באינטרנט.

פתיחה (5 דק')

התלמידים יקבלו לינק לעבודה בקבוצות.

גוף (5 דקות)

הקבוצות יעבדו ויענו על שאלון במסמך גוגל פורם המשלב סרטון + שאלות.

יש כאן סוג של כיתה הפוכה, התלמידים לומדים מסרטון, עונים על שאלות ורק לאחר מכן המורה יכול לראות מה הם הבינו ולהתאים את ההוראה הסינכרונית או בכיתה לפי תשובות התלמידים.

סיכום (5 דק')

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על