ellad
ט'
שיעור
אזרחות

מטרות

התלמידים יעבדו בקבוצות ויבנו מדינה משלהם.
התלמידים יחשפו לרעיונותיהם של הוגי הדעות ג'ון לוק ותומאס הובס בנוגע ליצר האדם ולמצב הטבעי.

פתיחה (30 דק')

בתחילת השיעור יש לתת לתלמידים משימה לחלק את הכיתה בזום לקבוצות כל קבוצה צריכה להקים מדינה . לתת לתלמידים 30 דקות, בנוסף יש לבחור 2 תלמידים שיכתבו משוב על אופן התנהגות התלמידים. האם הם באמת עבדו ? האם התעסקו בדברים אחרים ? וכדומה. לאחר מכן לערוך דיון על איזו מדינה כל קבוצה בחרה להקים, ועל התנהגות התלמידים במהלך הפעילות. האם באמת עבדו ? במה יתעסקו ? האם היה רעש בקבוצה או חוסר סדר ?

גוף (0 דקות)

סיכום (15 דק')

מכאן יוצאים דרך דיון על התנהגות התלמידים שנתתי להם חופש מוחלט בכיתה ללא התערבות שלי על יצר האדם ואני מציג את תומאס הובס וטענתו לגבי יצר לב האדם .
מה התלמידים חושבים על כך ? האם זה נכון ? ניתן לערוך הצבעה במנטימטר/ poll
מנגד אני מציג את הרעיון של ג’ון לוק . הרעיונות מוצגים בספר “אזרחות במדינת ישראל” בעמוד 17. לאחר מכן נעבור לרמב”ם ודבריו על הצורך במדינה עמוד16 באותו ספר.
במהלך השיעורים הבאים התלמידים יציגו בקבוצה את הרעיון שלהם למדינה משלהם.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על