lidor
י'
שיעור
ספרות

מטרות

העמקת הידע של התלמידים בסיפורה של הגר
התלמידים ייחשפו לשיר יהונתן של יונה וולך
התלמידים יקיימו דיון על המושגים פילוג, נידוי וכדומה
התלמידים יעבדו את נושא בפעילות יצירתית

פתיחה (10 דק')

 

שמיעת השיר יהונתן של יונה וולך https://www.youtube.com/watch?v=xK0zV_ZdfSs

וקריאתו יחד עם התלמידים.

יהונתן \ יונה וולך

אני רץ על הגשר

והילדים אחרי

יונתן

יונתן הם קוראים

קצת דם

רק קצת דם לקינוח הדבש

אני מסכים לחור של נעץ

אבל הילדים רוצים

והם ילדים

ואני יונתן

הם כורתים את ראשי בענף

גלדיולה ואוספים את ראשי

בשני ענפי גלדיולה ואורזים

את ראשי בניר מרשרש

יונתן

יונתן הם אומרים

באמת תסלח לנו

לא תארנו לעצמנו שאתה כזה.

גוף (20 דקות)

1.לאחר השמעת השיר נבדוק עם התלמידים אילו תחושות עלו בהם, על מה לדעתם השיר מדבר. האם יש הזדהות עם הסיטואציה בשיר?

2. נקריא את  הפסוק שבו שרה מגרשת את הגר – בראשית פרק כא’ פסוק י’ ונציג את הגירוש של הגר אשר מתרחש בפסוקים יד’ – טז’.

3. לאחר מכן, נבקש מהתלמידים לכתוב בפאדלט – לרשום את נקודות הדמיון  בין סיפורה של הגר לסיפורו של יהונתן.

4. לאחר השימוש בפאדלט נסביר לתלמידים את נקודות הדמיון בין הסיפורים, הגירוש של הגר מקביל לגירוש שניסו הילדים לעשות ליהונתן. למשל, כפי שהגר הסכימה להיכנס להריון עבור שרה ולאחר מכן גורשה על ידה, כך גם יהונתן הסכים לילדים לנעוץ בו נעץ וגם הם החרימו אותו בסופו של דבר. בשני המקרים ניתן לראות כי הצד השני רוצה ברעתם של הגר ויהונתן.

 

סיכום (15 דק')

התלמידים יתחלקו לקבוצות ויביעו באופן יצירתי את נקודות הדמיון שמצאו, לדוגמה, דרך שיר, כתבה חדשותית, הצגה, ציור וכדומה. (השיעור הבא בנושא יעסוק בהצגת התוצרים של התלמידים).

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על