מעיין ספיר
ה', ו'
45 דק'
מתמטיקה

מטרות

התלמיד יסיק ויאמר במילים שלו את כללי הכפל בין שני שברים. התלמיד יבצע את כפל השברים תחילה באמצעות המחשה. התלמיד יפתור תרגילי כפל בין שני שברים.

פתיחה (10 דק')

מציירים מלבן מחולק לשש.
שאלה לתלמידים:
איזה תרגיל כפל מתאים למלבן שציירתי?

תשובות מצופות:
6=2X3 או 6=3X2

עקרונות חשובים/שגיאות אופייניות שיש לדלות מתשובות התלמידים, או- לחילופין כיצד המורה יעלה עקרונות אלו-
בכפל שברים המכפלה קטנה יותר מהגורמים, בשונה מתרגיל כפר במספרים שלמים אליהם הילדים רגילים.
לכן זה נראה להם לא הגיוני והילדים יכולים לטעות או לחפש תרגיל חילוק במקרה של בעיות מילוליות.
לכן יש ללכת לפי השלבים להמחיש ולהסביר בבהירות.

חשוב לציין כי חלקי היחידה שווים אחד לשני.

גוף (15 דקות)

הצגת דרכי פתרון/פתרונות שונים
התלמידים ידווחו על דרך הפתרון. למי שהיה קשה נדגים דרך שקפים (הסבר בהמשך המערך ) .

נקודות חשובות שיודגשו בהכוונת המורה בדיון

אכתוב על הלוח את התרגילים שפתרנו בצורה הבאה:
12X23 = 26 = 13

סיכום (5 דק')

שאלה לסיכום הדיון

נשאל את התלמידים – הביטו על הלוח . על תרגילי הכפל ועל מכפלתם . האם ניתן להגיע להכללה כיצד לפתור את התרגיל?
נסכם ביחד כי ניתן לפתור כפל שברים עי מכפלת המונים חלקי מכפלת המכנים.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על