מעיין ספיר
ב', ג'
חגים ומועדים

מטרות

הילד ידע לציין תכונות טובות בו ודברים שהוא טוב בעשייתם. התלמיד יסביר במילים שלו את ההבדל בין תכונה פיזית/חיצונית לתכונת אופי. התלמיד יציין תכונת אופי חיובית, אחת לפחות, שיש בו.

פתיחה (15 דק')

יוסבר המושג תכונה: תכונות הן דברים שונים שיש לכל אחד אשר יוצרים את האישיות, האופי, שלו.

2. אני ארשום על הלוח שתי כותרות. הראשונה תכונות חיצוניות, השנייה תכונות פנימיות. התלמידים יתבקשו בהרמת אצבע, להגיד תכונות שהם מכירים ולמיין אותן לעמודה המתאימה.

3. אני אוסיף לרשימת התכונות הפנימיות תכונות שלא נאמרו.

* יש לשים לב שמתקיים הסבר לכל תכונה שנאמרת.

גוף (40 דקות)

אספר לתלמידים כי היום, במיוחד לחודש כסלו, כל אחד יקבל חולצה עם כיס ולב אחד (בתור התחלה) וכמו שרשמו לחברים מהכתה דברים חיוביים כך היום ירשמו לעצמם תכונות חיוביות פנימיות בהם.

1. כל תלמיד רושם לעצמו ועל עצמו שתי תכונות אופי חיוביות.

2. כל תלמיד מקשט את החולצה שלו.

התלמידים ישתפו אחד את השני בזוגות (2 דקות).

התלמידים ישתפו באופן כיתתי את התכונות שרשמו על עצמם.

אסכם ואגיד לתלמידים כי לכל אחד יש תכונות חיוביות ודברים טובים בו. תכונות אלה הן שגורמות לכל ילד להיות מי שהוא.

סיכום (5 דק')

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על