anaia
ז', ח', ט'
ספרות

מטרות

מגישות: נופר אריאל, אופיר לוזון, עדי רוזנטל ועניה אסדו
ניתוח ופירוש היצירה תוך התכתבות עם העולם הפנימי של התלמידים.
הכרת אמצעי אומנותי עיקרי- ניגודים, והבנת משמעותו בשיר.
עריכת השוואה בין הכתוב בשיר לבין הסיפור המקראי והשוואתו לפרשנויות שונות.

פתיחה (10 דק')

תחילה mentimeter: מי אלה יעקב ועשיו ומה הם (התלמידים)  יודעים. התלמידים יעלו את מחשבותיהם באמצעות המנטימטר וניצור מעין שמש אסוציאציות וירטואלית. מראים לתלמידים קטע מהיהודים באים על יעקב ועשיו

גוף (25 דקות)

  • הקראת היצירה “קריאה יחפה”- כלומר קריאה ראשונית מבלי לפרש או להסביר את השיר.
  • קריאה שניה של היצירה, כאשר לפני הקריאה נשאל את התלמידים שאלה מכוונת לזמן הקריאה השניה- כיצד מתוארת דמותו של יעקב וכיצד מתוארת דמותו של עשו בשיר.
  • נפרש מילים קשות בשיר, נכתוב אותן בצד הלוח ב”בנק מילים קשות”. נבקש מהתלמידים להעתיק זאת למחברת שלהם.
  • אשאל את התלמידים: כיצד מתוארת דמותו של יעקב וכיצד מתוארת דמותו של עשו? נכתוב על הלוח את כל התשובות של התלמידים בטבלה. נדגיש שמדובר באמצעי אומנותי של ניגוד. ניתן לראות שבשיר מתארים את דמותו של עשו כאדם יצרי ואכזרי, ולעומתו דמותו של יעקב מתוארת כאם נעלה וחכם.

צפיה בסרטון פרשני של הרב לאו, אשר מסביר את פרשנותו למעשה גניבת הבכורה בידי יעקב, ופרשנותו הכללית לגבי שתי הדמויות הללו. https://www.929.org.il/page/25/post/780 (הסרטון “סימנים: שתי דקות על הפרק).

ניתן לתלמידים לקרוא פרשנות נוספת העומדת בסתירה לשיר: https://www.929.org.il/page/25/post/761 פרשנות של אריאל סרי לוי. נשאל את התלמידים: האם פרשנות זו מציגה את יעקב ובמיוחד את עשו באור קצת אחר?

סיכום (10 דק')

נארגן עם התלמידים תכונות אופי של יעקב ועשיו על פי הפרשנויות והשיר שקראנו. נסתכל לרגע בנראטיב של עשיו ויעקב בעיניים מודרניות, וכול תלמיד יכתוב מספר משפטים על הסיפור של עשיו ויעקב כמו שהוא רוצה לפרש אותו. נסכם את השיעור: כל פרשן ופרשנית רואה את הסיפור ומפרש אותו באמצעות המטען התרבותי האישי שלו, ולכן הפרשנויות כה שונות אחת מהשניה.

קבצים וחומרי עזר


קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על