nofaraz
ד', ה', ו'
שיעור
חינוך גופני

מטרות

הכרת סיפור הבכורה של יעקב ועשיו.
הכרת סיפור הבכורה של יעקב ועשיו. לימוד חשיבה ביקורתית וניהול דיון שאין בו תשובה אחת נכונה.

פתיחה (10 דק')

במרחב מפוזרות כרטיסיות, שעל כל אחת מהן כתובה תכונת אופי המאפיינת את אחת הדמויות – יעקב ועשיו.
התלמידים נעים במרחב בצורות התקדמות שונות שהמורה מגדירה (חימום דינאמי והכנה לפעילות).
בחלק הראשון – המורה נותנת משימות כלליות:
1. בשריקה – עליכם לעצור ערך שהוא טוב בעיניכם.
2. בשריקה – עליכם לעצור ליד ערך שלדעתכם חייב להיות אצל מנהיגים.
לעיתים המורה תעצור ויקשיבו לדעות של תלמידים.
בחלק השני – תוך כדי התנועה במרחב, המורה מספרת את סיפורם של יעקב ועשיו.
בשריקה- על כל תלמיד לעצור ליד כרטיסייה שכתובה בה ערך העולה לתחושתם מאותו חלק בסיפור (הכרת סיפור הבכורה וגיבוש מחשבות על אופיין השונה של יעקב ועשיו).
בין הערכים שיופיעו: ערבות הדדית, אחריות, מחויבות אישית, דבקות במטרה, אכפתיות, התחשבות בזולת, סלחנות, ותרנות, חוסן מנטלי, עזרה לזולת, רעות, אחווה ועוד.

גוף (25 דקות)

חלוקת הכיתה לקבוצות קטנות של 3-4 תלמידים.
על כל קבוצה להתאים את הכרטיסיות לדמותם של יעקב ושל עשיו. לכל קבוצה תהיה תמונה של יעקב ותמונה של עשיו, וכל אחד מחברי הקבוצה ירוץ בתורו (מרוץ שליחים) להביא כרטיסייה שנראית לו מתאימה ולמקם אותה מתחת לדמות שהוא בוחר.
קבוצה שמסיימת ראשונה למקם את כלל הכרטיסיות – מתיישבת סביב הדמויות והכרטיסיות שלה.
בסיום המרוץ, ננהל דיון על ערכים שנבחרו באופן גורף יחסית כמשויכות לאותה דמות וניתן לתלמידים להסביר את בחירתם. כמו כן, נדון על תכונות ששנויות במחלוקת וניתן לכלל הצדדים להתבטא מבלי לכוון לתשובה אחת נכונה.

סיכום (10 דק')

ביצוע מתיחות תוך סיכום הדיון והחשיבות בדבר הטלת ספק והקשבה לדעות אחרות.
הפניית שאלות לתלמידים:
מי בעיניכם ראוי לבכורה?
בהתייחסות לויתורו של עשיו על הבכורה – האם אתם עצמכם הייתם מוותרים או לא? למה?
באילו מקרים בחיים ויתרתם לאדם אחר על משהו שהיה יקר עבורו? איך הרגשתם?

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על