doron
ז'
ספרות

מטרות

התלמידים יכירו את סיפורן של חווה ולילית ואת ייצוגן השונה זו מזו במקרא
התלמידים יכירו את הסיפור "הנסיכה חכמולוגה"
התלמידים יגלו ביקורתיות אודות תפיסתן של הנשים בחברה - במקרא והיום

פתיחה (15 דק')

המורה מקריאה לתלמידי הכיתה את הסיפור “הנסיכה חכמולוגה” מאת בבט קול. הסיפור מציג נסיכה שהייתה מוכנה לעשות הכל כדי שלא ישדכו לה את הנסיך. כאשר לבסוף נושקת הנסיכה המרדנית לנסיך והופכת אותו לקרפד ענק “והיא חיה באושר ואושר עד עצם היום הזה”.

נערוך דיון בכיתה על הסיפור – כיצד היה מצופה מהנסיכה חכמולוגה להתנהג, כאישה או כנסיכה, לעומת האופן בו התנהגה בפועל?

גוף (25 דקות)

המורה תספר את סיפור הבריאה תוך מתן דגש על לילית וחווה וההבדל בין השתיים.

לאחר מכן, יתבקשו התלמידים לערוך השוואה בין השתיים ולהחליט את מי מהן מייצגת הנסיכה חכמולוגה- את חווה או שמא לילית?

סיכום (10 דק')

התלמידים יחולקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת תייצג את לילית, ותסביר בפני הכיתה מדוע האישה ה”אידאלית” צריכה להתנהג כפי שלילית מתוארת. הקבוצה השנייה תייצג את חווה ותסביר מדוע האישה האידאלית צריכה להתנהג כמוה. בדקות האחרונות של השיעור המורה תרכז את התלמידים ותעלה בפניהם שאלה שאיתה הם יצאו מהשיעור. האם אישה אידאלית צריכה להיות צנועה וכנועה (חווה) או שמא עליה למרוד ולהיות עצמאית (לפי ייצוג לילית)? האם אישה יכולה להיות שני הדברים במקביל?

קבצים וחומרי עזר

קישורים

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על