shiri100
ה', ו'
שיעור
חינוך

מטרות

חיזוק קשר בין אחאים
תקשורת בין אישית - עבודה בקבוצות
היכרות עם הסיפור יעקב ועשו

פתיחה (5 דק')

מראות סירטון של אתר 929 https://www.youtube.com/watch?v=skH_GVZWn4c

עד 01:39.

לאחר מכן נקיים דיון על הסרטון שראינו בכיתה.

בדיון נפתח להצבעה את השאלות הבאות:

יש לי אח/אחות אחת

יש לי 2 אחאים

יש לי 3 אחאים

יש לי 4 אחאים ומעלה

אין לי אחים- יש גם חברים טובים שהם כמו אחים.

 

גוף (25 דקות)

לאחר הדיון נחלק את הכיתה ל4 קבוצות.

כל קבוצה תתבקש להמציא פתרון לסיטואציה מורכבת שיכולה לקרות בן אחאים (נכין סיטואציות מראש, שבהן נגדיר מה סדר ההצגה).

הם יציגו את הסיטואציה כהצגה/שיר/פוסטר/קטע יצירתי אחר לבחירתם.

נבקש מכל קבוצה לחשוב על פתרון לסיטואציה שלהם וגם הפתרון ייכלל בתוצר.

כל קבוצה תציג את התוצר שלה שיימשך כ-2-3 דקות.

לאחר כל תוצר הקבוצה תקבל משוב- משהו שאהבו ומשהו שהיו מוסיפים.

 

סיכום (10 דק')

התלמידים יחשבו על פתרונות נוספים שהיו יכולים להיות לסיטואציות. נציף את כל הפתרונות במליאה. נסכם בכך שלכל בעיה יש פתרון, ואפשר להתגבר על מכשולים בדרך. נסכם בכך שנשאל את התלמידים מה הם לקחו מהשיעור, איך הם הרגישו במהלכו. נסגור באמירת רצף השיעור נחזור במילה אחת- סרטון, דיון, קבוצות, הצגות ופתרונות.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על