Calanit1
י'
שיעור
אנגלית, תנ"ך

מטרות

למידת סיפור תנכ"י יוסף וכותונת הפסים באנגלית

פתיחה (10 דק')

  • הקרנת סרטון שיר של יוסף וכותונת הפסים Joseph’s Coat 1999 film

https://www.youtube.com/watch?v=snYP49EAIWg

לאחר הסרטון המורה ישאל את התלמידים מי יודע על איזה סיפור תנכ”י מדובר?

גוף (60 דקות)

  1. עבודה עצמית –בזמן הקרנת הסרטון בפעם השניה כל תלמיד ישלים דף העבודה.

הדף עבודה יהיה מורכב משאלות באנגלית על הסרטון. בנושא אוצר מילים והשלמת משפטים.

2. המורה יענה על התשובות עם התלמידים

3. עבודה קבוצתית- הכיתה תתחלק לקבוצות של 5 תלמידים. כל קבוצה תקבל טקסט באנגלית על הסיפור המקראי וגם פסוקים רלוונטיים מהתנ”ך שיודפסו לתלמידים.

קבוצה ראשונה – יוסף מקבל מאביו את כותנות הפסים (בראשית ל”ז א-ד)

קבוצה שניה – חלום יוסף על האלומות בשדה (בראשית ל”ז ה-ח )

קבוצה שלישית – חלום יוסף על השמש הירח (בראשית ל”ז ט-י”א)

קבוצה רביעית – השלכת יוסף לבור (בראשית ל”ז י”ב – כ”ה )

קבוצה חמישית – מכירת יוסף למיצרים (בראשית ל”ז  כ”ו – ל”ו )

 

כל התלמידים ישתתפו. חלק מהחברים בקבוצה ישחקו דמויות פחות מרכזיות בסיפור. לכל אחד יהיה תפקיד כלשהו בפרזנטציה, גם אם לא ראשי.

בזמן שתלמידים עובדים בקבוצות המורה עובר בין כולם ומכוון אותם (זמן עבודה של הקבוצות בין 10 – 15 דקות).

4. חזרה למליאה- הצגת הסיפור התנכ”י מול הכיתה.
כל קבוצה תקבל 5 דקות על השעון להציג את החלק שלה בסיפור

סיכום (20 דק')

דיון- סיכום השיעור והמטרות שלו:
• מהם הלקחים המוסריים שלמדנו מהסיפור של יוסף וכותונת הפסים?
• מהם הרגשות שעולים בעקבות הסיפור?
לאחר הדיון כתיבת דעה אישית על הסיפור המקראי באנגלית (בכיתה או לשיעורי בית)

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על