Amiad
ח'
שיעור
תנ"ך

מטרות

התלמידים יכירו את סיפורי יוסף ואחיו
התלמידים יכירו את סיפור התלכדות עם ישראל
התלמידים יפתחו ביקורת עצמית

פתיחה (5 דק')

הסבר קצר על הפעילות בה נעסוק. התלמידים יתחלקו ל12 קבוצות, כל קבוצה תחקור את אחד מבני יעקב(משבטי ישראל) בעזרת האינטרנט וספר בראשית פרק ל’ ואילך.

 

 

גוף (35 דקות)

התלמידים ינסו לענות על השאלות:

מדוע מכרו האחים את יוסף?

מדוע יוסף ראה בעצמו נחשב יותר ממשפחתו?

לאיזה דמות הם התחברו יותר ומדוע?

הציגו לכיתה את הדמות אותה חקרתם.

לאחר ההצגות דיון על מה שנלמד היום.

סיכום (5 דק')

סיכום דיון כיתתי.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על