מעיין ספיר
ג'
שפה, ספרות

מטרות

1. התלמידים יכירו את השיר "יוסי ילד שלי מוצלח" של ע.הלל.
2. התלמידים יכתבו את מה שהבינו מהשיר בהקשר של הדמויות - יוסי

פתיחה (10 דק')

  • אכתוב את שם השיר על הלוח ואשאל את התלמידים על מה לדעתם יסופר בשיר?
  • אשמיע את השיר בביצוע להקת התרנגולים ואבקש מהתלמידים לעקוב אחר המילים בדף השיר (חוברת העיקר שהבנו- עמ’ 81-82)

גוף (30 דקות)

הקראה קולית של השיר ומעבר על מילים קשות.

  • אבקש מהתלמידים בזוגות לסמן בצבע אחד את מה שהאם מבקשת מיוסי ובצבע אחר את מה שיוסי מביא הביתה.
  • כל קבוצה תקבל פריט מהשיר ועל הלוח אסמן חלק ואכתוב בו- מה האם ביקשה. אסמן חלק נוסף בלוח ואכתוב בו- מה יוסי הביא. התלמידים בקבוצה יחליטו כקבוצה היכן למקם את הפריט שקיבלו. בעקבות כן נקיים דיון- מדוע לדעתכם יוסי לא הביא את שהאם ביקשה? קרה לכם פעם שדעתכם הוסחה…? מה הייתה התגובה של האם בשיר?

סיכום (5 דק')

התלמידים יכתבו מה לדעתם הילד (יוסי) הרגיש/ על מה חשב? או האם (יחולקו תמונות להדביק לצד הכתיבה).

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על