מעיין ספיר
ג', ד', ה'
תנ"ך

מטרות

התלמיד ידע מהי חשיבות ההתיישבות בארץ התלמיד יגדיר מהן האבנים בפרק. התלמיד יציין את משמעות האבנים בעבור העם.

פתיחה (5 דק')

חזרה קצרה על הפרק הקודם

גוף (5 דקות)

הקראת פרק ד’ במליאה.
כל תלמיד עונה על דף נכון/ לא נכון הנוגע לפרק.
בדיקת התשובות בכיתה.

סיכום (15 דק')

בקבוצות של 4 התלמידים יוצרים בצורה יצירתית את מעמד חציית הירדן או א הכוהנים עם האבנים

קבצים וחומרי עזר

קישורים

הגב

avatar
  הירשם  
הודע על