adi rozental
י', י"א
היסטוריה, חינוך

מטרות

פתיחה (15 דק')

 • פתיחה בהפתעה: השיעור ייפתח מבלי לספר לתלמידים מה הוא נושא השיעור. חלוקת הכיתה למספר קבוצות בהתאם למספר התלמידים שיהיו ביום זה וכל קבוצה תקבל דף עליו כתוב מקצוע.
 • התאמת דמות למקצוע: על התלמידים ליצור דמות התואמת למקצוע הכתוב בדף. עליהם להתייחס לתכונות והכישורים הנדרשים לתפקיד שקיבלו.
 • הצגת הדמיות שיצרו: כל קבוצה תציג.
 • שאלה: לפי דעתכם יכול להיות קשר בין כל האנשים שהוצגו כעת?
 • הצגת הדמות המרכזית: כל המאפיינים של הדמויות האלו קיימות בדמות אחת – דמותו של יאנוש קורצ’אק.  כל תפקיד \ מקצוע שקיבלה כל אחת מהקבוצות מהווה חלק מתוך אישיותו ודמותו הכללית של קורצ’אק.

גוף (25 דקות)

פעילות בהמשכים על חייו של יאנוש קורצ’אק: מצורפים נספחים

תחילה אחלק את הכיתה לשתי קבוצות. מטרת הקבוצות היא להרכיב את הפאזל בשלמותו ראשונה.

 • כל קבוצה תקבל חלק מפאזל שעל גבו כתוב מידע על חייו של קורצ’אק.
 • התלמידים יקבלו דף בו שאלות אמריקאיות הקשורות לקטע אותו הם קראו.
 • מענה נכון על השאלות יוביל למציאת קוד של 3 ספרות (לפי מספר התשובה).
 • כאשר הם ישיגו את הקוד הם יקבלו מעטפה חדשה עם חלק פאזל נוסף.

דילמות מרכזיות בחייו:

טרם חלוקת הדילמות, מהי דילמה? הצגת 3 דילמות מרכזיות בחייו של קורצ’אק.

 1. לעלות לארץ ישראל או להמשיך לחיות בפולין?
 2. להישאר עם הילדים או לעבור לצד הפולני ולהינצל?
 3. לספר לילדים על פקודת הגירוש או להסתיר מהם?

הדיון על כל אחת מהדילמות ילווה בשאלות מנחות אשר יסיעו לתלמידים במהלך השיח.

סיכום (5 דק')

סרטון סיום: סרטון המתאר את הליכת הילדים מבית היתומים לרכבת- אל המוות, מלווים על ידי יאנוש קורצ’אק.

קבצים וחומרי עזר

קישורים

התוכן רלוונטי לחומר הנלמד
המשאבים טובים ועדכניים
השיעור משלב כלים דיגיטלים
דירוג כולל לשיעור זה הממוצע הגדול

1
הגב

avatar
1 תגובות פתילים
0 תגובות בנושא
0 עוקבים
 
התגובה הגיב ביותר
הערה החמה ביותר תגובה
1 מחברי תגובות
adi rozental מחברים תגובות אחרונות
  הירשם  
החדש ביותר הוותיק ביותר הצביעו ביותר
הודע על